Ổ DVD Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ DVD Laptop TOSHIBA A660 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA C50 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA C55T 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA C640 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA C650 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA DYNABOOK 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA E205 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA E45T 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA E45T-A4200 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L10T 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L500 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L510 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L630 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L635 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L640 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L645 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L645 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L650 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L655 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L670 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA L735 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA M780 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA M900 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA MINI NB205 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA P105 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA P55T 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA P870 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS463A 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS562A 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS566A 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS569A 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS56HA 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS56MA 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS57HA 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSA50A 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSBY3A 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSC09A 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSC0MA 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSK01A 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSK05A 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLB1A 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLB9A 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLGXA 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLQ1A 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLS1A 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLS4A 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLSAA 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLW9A 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLWTA 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSMD1A 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSMD9A 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSPC5A 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSPCDA 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSSERA 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSSESA 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSSG0A 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSSG2A 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PST1BA 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PST3BA 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU5RA 1 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU5XA 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU6SA 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU6VA 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU83A 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU8DA 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU9CA 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PT15AA 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PT15BA 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA PU143A 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA R600 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA R700 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA S500 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 1 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 2 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA T110 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA U40T 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA U500 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA U505 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA U505-S2012 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA U845T 2 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA U925T 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA X505 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop TOSHIBA Z830 60,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với chính sách ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận