Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA A660 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA C50 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA C55T 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA C640 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA C650 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA DYNABOOK 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA E205 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA E45T 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA E45T-A4200 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L10T 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L500 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L510 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L630 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L635 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L640 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L645 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L645 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L650 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L655 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L670 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA L735 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA M780 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA M900 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA MINI NB205 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA P105 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA P55T 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA P870 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PS463A 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PS562A 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PS566A 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PS569A 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PS56HA 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PS56MA 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PS57HA 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSA50A 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSBY3A 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSC09A 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSC0MA 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSK01A 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSK05A 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSLB1A 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSLB9A 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSLGXA 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSLQ1A 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSLS1A 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSLS4A 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSLSAA 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSLW9A 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSLWTA 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSMD1A 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSMD9A 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSPC5A 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSPCDA 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSSERA 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSSESA 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSSG0A 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSSG2A 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PST1BA 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PST3BA 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSU5RA 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSU5XA 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSU6SA 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSU6VA 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSU83A 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSU8DA 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PSU9CA 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PT15AA 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PT15BA 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA PU143A 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA R600 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA R700 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA S500 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 2 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA T110 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA U40T 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA U500 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA U505 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA U505-S2012 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA U845T 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA U925T 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA X505 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA Z830 40,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .
Chat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop TOSHIBA được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !