Màn Hình Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Màn Hình Laptop TOSHIBA A660 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA C50 320,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA C55T 330,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA C640 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA C650 300,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA DYNABOOK 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA E205 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T 450,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T-A4200 380,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L10T 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L500 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L510 280,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L630 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L635 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L640 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L645 420,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L645 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L650 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L655 50,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L670 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA L735 410,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA M780 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA M900 230,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA MINI NB205 280,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA P105 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA P55T 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA P870 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS463A 360,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS562A 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS566A 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS569A 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56HA 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56MA 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PS57HA 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSA50A 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSBY3A 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC09A 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC0MA 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK01A 400,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK05A 270,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB1A 450,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB9A 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLGXA 450,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLQ1A 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS1A 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS4A 300,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLSAA 440,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLW9A 440,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLWTA 250,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD1A 70,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD9A 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPC5A 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPCDA 370,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSERA 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSESA 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG0A 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG2A 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PST1BA 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PST3BA 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5RA 50,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5XA 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6SA 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6VA 310,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU83A 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU8DA 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU9CA 70,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15AA 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15BA 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA PU143A 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 240,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 490,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA R600 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA R700 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA S500 300,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 220,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 290,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 340,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 420,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 360,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 240,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 490,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 300,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 390,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 250,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 290,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 300,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 80,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 250,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 360,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 390,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 80,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 470,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 330,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 380,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 240,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 420,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 250,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 440,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 260,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 240,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 210,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 60,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 410,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 490,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 230,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 450,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 290,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 360,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 350,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 450,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 260,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 430,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 80,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 220,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 420,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 430,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 480,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 50,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 270,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 350,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 400,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 320,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 490,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 440,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 280,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA T110 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U40T 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U500 260,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U505 400,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U505-S2012 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U845T 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA U925T 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA X505 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop TOSHIBA Z830 330,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận