Bảng Giá Thay Vỏ Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA A660 Chính Hãng 360,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C50 Gía Rẻ 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C55T Gía Sinh Viên 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C640 Lấy Liền 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA C650 Gía Rẻ 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA DYNABOOK Gía Rẻ 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA E205 Chính Hãng 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA E45T Chính Hãng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Lấy Liền 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L10T Gía Rẻ 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L500 Gía Sinh Viên 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L510 Chất Lượng 430,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L630 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L635 Lấy Liền 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L640 Hcm 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L645 Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L645 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L650 Chính Hãng 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L655 Chất Lượng 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L670 Chính Hãng 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA L735 Hcm 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA M780 Gía Sinh Viên 330,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA M900 Chính Hãng 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA MINI NB205 Uy Tín 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P105 Gía Sinh Viên 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P55T Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA P870 Uy Tín 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Lấy Liền 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS463A Gía Sinh Viên 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS562A Chất Lượng 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS566A Hcm 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS569A Gía Sinh Viên 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS56HA Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS56MA Gía Sinh Viên 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PS57HA Lấy Liền 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSA50A Hcm 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSBY3A Gía Rẻ 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSC09A Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSC0MA Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSK01A Tại Quận 12 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSK05A Tại Quận 6 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB1A Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB9A Chất Lượng 370,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLGXA Gía Sinh Viên 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLQ1A Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS1A Gía Sinh Viên 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS4A Chất Lượng 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLSAA Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLW9A Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSLWTA Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD1A Chính Hãng 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD9A Hcm 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSPC5A Chất Lượng 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSPCDA Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSERA Hcm 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSESA Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG0A Gía Sinh Viên 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG2A Gía Sinh Viên 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PST1BA Gía Rẻ 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PST3BA Gía Rẻ 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5RA Gía Rẻ 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5XA Tại Quận 10 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6SA Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6VA Chất Lượng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU83A Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU8DA Gía Rẻ 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PSU9CA Tại Quận 1 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PT15AA Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PT15BA Chất Lượng 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA PU143A Chính Hãng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA R600 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA R700 Chất Lượng 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Chính Hãng 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA S500 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Gía Rẻ 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Hcm 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Uy Tín 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Hcm 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Chất Lượng 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Tại Quận 1 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Lấy Liền 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Tại Quận 2 230,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Uy Tín 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Hcm 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Sinh Viên 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Rẻ 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Quận Thủ Đức 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Lấy Liền 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Uy Tín 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Hcm 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Tại Quận 11 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Lấy Liền 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Chất Lượng 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Chính Hãng 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Gía Rẻ 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Quận Tân Phú 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Gía Rẻ 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Gía Rẻ 450,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Hcm 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Lấy Liền 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Lấy Liền 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Tại Quận 6 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Lấy Liền 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Gía Rẻ 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Uy Tín 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Uy Tín 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Gía Sinh Viên 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Gía Sinh Viên 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Gía Rẻ 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Gía Rẻ 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Chất Lượng 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Tại Quận 1 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Lấy Liền 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Uy Tín 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Chất Lượng 390,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Uy Tín 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Gía Sinh Viên 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Lấy Liền 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Chất Lượng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Uy Tín 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Hcm 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Quận Bình Thạnh 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Chất Lượng 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Uy Tín 80,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Chính Hãng 430,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Tại Quận 2 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Gía Sinh Viên 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Tại Quận 11 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Chính Hãng 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Gía Rẻ 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Uy Tín 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Gía Rẻ 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Hcm 80,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Tại Quận 12 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Lấy Liền 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Gía Rẻ 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Lấy Liền 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Hcm 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Gía Rẻ 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Quận Bình Thạnh 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Chính Hãng 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Lấy Liền 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Gía Rẻ 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Quận Tân Phú 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Lấy Liền 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Chất Lượng 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Chính Hãng 360,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Tại Quận 2 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Tại Quận 6 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Tại Quận 5 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Chất Lượng 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Chính Hãng 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Hcm 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Tại Quận 12 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA T110 Uy Tín 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U40T Gía Sinh Viên 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U500 Tại Quận 10 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U505 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U505-S2012 Hcm 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U845T Chính Hãng 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA U925T Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA X505 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop TOSHIBA Z830 Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận