Bảng Giá Thay Vỏ Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN Lấy Liền 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN Gía Sinh Viên 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 300E5PS Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US Chất Lượng 500,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US Quận Tân Phú 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 2 Gía Rẻ 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E Lấy Liền 410,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E Hcm 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 6 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E Gía Rẻ 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G Uy Tín 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E Tại Quận 5 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 Hcm 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP915S3G Gía Rẻ 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP915S3GI Chất Lượng 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS Chính Hãng 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G Uy Tín 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5LE Tại Quận 2 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E4E Gía Rẻ 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5E Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5GI Quận Thủ Đức 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5JI Quận Thủ Đức 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5U Gía Rẻ 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5V Hcm 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP275E5E Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP470R5E Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP540U4E Gía Rẻ 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP680Z5E Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3E Chất Lượng 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP870Z5GE Chính Hãng 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP880Z5E Quận Phú Nhuận 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X2K Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X5J Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X5JI Gía Sinh Viên 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5JI Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 Uy Tín 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US Uy Tín 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US Tại Quận 2 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G Hcm 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US Tại Quận 9 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG PRO Gía Rẻ 420,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US Hcm 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI Gía Rẻ 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG XE303C12 Uy Tín 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 Hcm 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 Gía Rẻ 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 Lấy Liền 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N120 Gía Rẻ 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N145 Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N145-JP01RS Hcm 370,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N145-JP02DE Uy Tín 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N148 Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N148 PLUS Chất Lượng 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N150 Chính Hãng 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N150-HAV1US Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N150-JA02 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N210 Lấy Liền 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N210 PLUS Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N220 Chính Hãng 430,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N220 PLUS Gía Rẻ 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N220-JA02 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N220-JP01NL Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N310 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N510 Chất Lượng 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NB30 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC108 Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC110 Gía Sinh Viên 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-A01US Hcm 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK Quận Phú Nhuận 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC208 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NC210 Gía Sinh Viên 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG N110 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NB30 Uy Tín 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NB30P Hcm 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NC10 Uy Tín 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NC20 Lấy Liền 430,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NF210 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NF210 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 Tại Quận 12 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 Lấy Liền 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 Lấy Liền 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 Gía Rẻ 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 Chính Hãng 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 Lấy Liền 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 Chất Lượng 340,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 Lấy Liền 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 Chất Lượng 340,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 Hcm 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 Chính Hãng 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 Hcm 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 Chất Lượng 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 Lấy Liền 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 Chất Lượng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 Chất Lượng 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 7 SPIN Hcm 500,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3L Lấy Liền 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US Gía Sinh Viên 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3M Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US Gía Rẻ 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5L Gía Rẻ 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US Gía Sinh Viên 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M Lấy Liền 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS Uy Tín 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 Chất Lượng 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 Chính Hãng 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 Gía Sinh Viên 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 Chính Hãng 360,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A Gía Sinh Viên 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 Tại Quận 10 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 Gía Rẻ 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 Uy Tín 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 Chính Hãng 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 Lấy Liền 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 Chất Lượng 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 Chính Hãng 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 Lấy Liền 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP910S3L Chất Lượng 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US Gía Rẻ 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US Hcm 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US Lấy Liền 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US Chất Lượng 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PRO Quận Bình Thạnh 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X3M Hcm 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M Gía Rẻ 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US Hcm 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US Uy Tín 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5L Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US Chất Lượng 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 SERIES Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L Uy Tín 440,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 Tại Quận 12 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US Gía Rẻ 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG M Tại Quận 8 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 Hcm 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US Uy Tín 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US Gía Rẻ 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P460I Lấy Liền 370,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P480 Lấy Liền 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P560E Quận Phú Nhuận 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P560I Chính Hãng 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P580 Uy Tín 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q310I Chính Hãng 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q320E Chất Lượng 390,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430 Uy Tín 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430E Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430H Uy Tín 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q530 Gía Rẻ 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX410 Hcm 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411H Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411I Gía Sinh Viên 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R430I Gía Rẻ 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R440I Gía Sinh Viên 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R480I Hcm 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R519 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R522 Chất Lượng 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R530 Hcm 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R530CE Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R540E Lấy Liền 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R540I Chính Hãng 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580E Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580I Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R610 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R620E Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R730C Tại Quận 7 340,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R780E Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R780VE Gía Sinh Viên 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC510E Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC512 Chất Lượng 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC512I Lấy Liền 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF510E Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF511 Gía Sinh Viên 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF710E Hcm 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF711 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV510I Chất Lượng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV511I Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV515I Gía Rẻ 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV520I Gía Rẻ 340,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV711I Chất Lượng 480,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV720I Hcm 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF310 Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF410 Tại Quận 12 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF411I Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF510 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X360 Gía Rẻ 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X460 Hcm 370,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X460I Gía Sinh Viên 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US Lấy Liền 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US Uy Tín 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP R431 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4A Tại Quận 10 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4C Gía Sinh Viên 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V Gía Rẻ 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN Gía Sinh Viên 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN Hcm 500,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5AI Lấy Liền 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5C Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5KJ Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5M Chất Lượng 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5PS Hcm 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E7A Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300U1A Hcm 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4A Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN Gía Rẻ 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V5A Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V5AI Chính Hãng 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E5A Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E7A Gía Rẻ 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E7AI Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305U1A Hcm 360,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305V5A Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP305V5AI Lấy Liền 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP350E5C Gía Rẻ 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP350E7C Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-350U2B Lấy Liền 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP350U2Y Quận Tân Phú 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP350V5C Tại Quận 9 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP355E5C Chính Hãng 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP355E7C Gía Rẻ 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP355V5C Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP365E5C Tại Quận 4 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP470R4E Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500E5A Chất Lượng 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500P4A Chất Lượng 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500P4C Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R3M Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R4K Hcm 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5H Chất Lượng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5LA Lấy Liền 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5M Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP500V5C Lấy Liền 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530E5M Hcm 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U3B Gía Rẻ 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U3C Lấy Liền 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4B Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4C Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP535U4C Hcm 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP550P5C Quận Bình Thạnh 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP550P7C Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700G7A Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700G7C Hcm 230,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3A Gía Rẻ 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-700Z3A Quận Tân Phú 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3AH Uy Tín 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3CH Chất Lượng 490,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z4A Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5A Chính Hãng 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5AH Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5B Chất Lượng 500,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Chính Hãng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Hcm 330,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP780Z5E Lấy Liền 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5H Gía Sinh Viên 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3A Gía Sinh Viên 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3B Hcm 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3C Quận Bình Thạnh 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3D Lấy Liền 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3E Uy Tín 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN Gía Sinh Viên 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3F Chất Lượng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3G Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N Gía Rẻ 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4B Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4C Lấy Liền 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4D Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5L Hcm 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5LI Gía Sinh Viên 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N Hcm 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP905S3GI Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE Uy Tín 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q310 Chất Lượng 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN Quận Phú Nhuận 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN Chất Lượng 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430 Hcm 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411 Uy Tín 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Tại Quận 1 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Hcm 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX511 Hcm 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439 Gía Sinh Viên 280,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN Tại Quận 3 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN Gía Rẻ 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Gía Sinh Viên 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN Lấy Liền 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN Chính Hãng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN Hcm 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Chất Lượng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Hcm 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN Gía Rẻ 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN Hcm 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439E Chất Lượng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US Gía Sinh Viên 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408 Tại Quận 5 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN Chính Hãng 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN Hcm 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418 Chính Hãng 240,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN Chất Lượng 410,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN Chính Hãng 430,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409 Chính Hãng 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN Lấy Liền 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN Uy Tín 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN Chất Lượng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Tại Quận 1 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509 Quận Tân Phú 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN Chính Hãng 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN Lấy Liền 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV520 Hcm 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NP-S3510 Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-300V4A Hcm 410,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-300V5A Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B Gía Rẻ 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B Quận Bình Thạnh 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT370 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-900X3A Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M Chất Lượng 360,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S Uy Tín 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S Chất Lượng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC520 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D Uy Tín 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Gía Sinh Viên 250,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG NT-SF311 Gía Rẻ 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P430 Chính Hãng 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P460 Uy Tín 80,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P480 Quận Tân Phú 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P530 Uy Tín 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P560 Quận Bình Thạnh 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG P580 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG PV510 Chính Hãng 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q320 Gía Sinh Viên 230,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q428 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q428-DS02 Uy Tín 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q428E Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q430E Hcm 280,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q430H Tại Quận 10 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG Q430-JU01 Lấy Liền 440,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG QX311 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG QX411H Tại Quận 2 330,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG QX412 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R409 Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R428 Uy Tín 280,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R429 Hcm 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R430 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R439 Chính Hãng 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R439-DA04 Gía Rẻ 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R440 Lấy Liền 490,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R467 Lấy Liền 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R480 Chất Lượng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R510 Chất Lượng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R519 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R522 Gía Rẻ 390,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R530 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R538 Lấy Liền 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R540 Hcm 230,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R580 Chính Hãng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R610 Hcm 230,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R620 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R720 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R730 Lấy Liền 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG R780 Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC410 Chất Lượng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418 Chính Hãng 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418 Chính Hãng 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A01VN Hcm 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A02VN Gía Rẻ 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A04VN Gía Rẻ 370,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Lấy Liền 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S05VN Lấy Liền 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S07VN Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Lấy Liền 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Uy Tín 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S09VN Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC510 Hcm 340,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RC512 Gía Sinh Viên 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF510 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF710 Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF710 Gía Sinh Viên 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF711 Chất Lượng 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RF712 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV408 Gía Rẻ 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV408-A01VN Chất Lượng 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV409-S01VN Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV411 Gía Rẻ 230,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV411-A01IN Gía Sinh Viên 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV509 Chất Lượng 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN Gía Rẻ 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV515 Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV520 Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV711 Chính Hãng 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG RV720 Lấy Liền 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SENS Q45 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN Lấy Liền 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US Lấy Liền 410,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF310 Chính Hãng 500,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF410 Hcm 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Gía Sinh Viên 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S03VN Quận Thủ Đức 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF411 Chính Hãng 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF510 Lấy Liền 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG SF510-S02DE Hcm 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG X10 Lấy Liền 90,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG X120 Uy Tín 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG X360 Lấy Liền 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG X460 Tại Quận 4 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop SAMSUNG XE500 Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SASMUNG NP-Q320 Uy Tín 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop SASMUNG NP-Q530 Gía Rẻ 260,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận