Bảng Giá Thay Vỏ Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop MSI CR400 Lấy Liền 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR400 Chính Hãng 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR42 Uy Tín 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR420 Lấy Liền 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR43 6M Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR460 Gía Rẻ 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR600 Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR61 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR62 Lấy Liền 390,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR640 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR70 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR700-012US Uy Tín 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR72 6M Chất Lượng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR72 6ML Chính Hãng 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CR72 7ML Chính Hãng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420-0137 Chính Hãng 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420-062XVN Gía Rẻ 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420-1453 Uy Tín 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX420MX Lấy Liền 230,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX480 Gía Sinh Viên 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX480 46 Uy Tín 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX61 2QC Gía Sinh Viên 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX61 2QF Gía Rẻ 430,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX61-2PF Gía Rẻ 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX61-2QF Uy Tín 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX62 2QD Chính Hãng 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX62 6QD Hcm 430,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX62 6QL Hcm 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX62 7QL Chất Lượng 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70 2OC Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70 2OD Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70 2QF Quận Phú Nhuận 500,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX700-020US Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX700-053US Chính Hãng 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70-2PF Uy Tín 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX70-2QF Chất Lượng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX72 6QD Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX72 6QL Uy Tín 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI CX72 7QL Lấy Liền 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI E7235-295US Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI EX460-037XVN Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI EX460X Lấy Liền 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI EX460X-003VN Hcm 490,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI EX465 Gía Sinh Viên 470,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI FX400 Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI FX400-069XVN Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI FX400-1481 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI FX600MX-0113 Tại Quận 10 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE40 20L Quận Tân Phú 450,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE40 2OC Gía Rẻ 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE40 2OL Chính Hãng 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE40 2PC Chất Lượng 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 0NC Gía Sinh Viên 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 0ND Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2 Tại Quận 4 90,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2MSI Gía Sinh Viên 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2OC Gía Rẻ 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2OD Gía Sinh Viên 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2OE Chất Lượng 480,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PC Chất Lượng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PE Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PF Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PG Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2PL Lấy Liền 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2QD Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 2QE Uy Tín 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60 Apache Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE600 Gía Sinh Viên 470,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60-2PC Apache Gía Rẻ 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60-2PL Apache Gía Sinh Viên 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE60-2QD Apache Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE603 Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QC Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QD Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QE Chính Hãng 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QF Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 2QL Uy Tín 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QC Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QD Chất Lượng 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QE Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QF Chất Lượng 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 6QL Lấy Liền 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 7RD Hcm 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62 7RE Hcm 340,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62-2QD Apache Quận Thủ Đức 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62MVR 7RG Lấy Liền 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62VR 6RF Gía Sinh Viên 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62VR 7RF Chất Lượng 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE62VR 7RF Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE63 7RC Chất Lượng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE63 7RD Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE63VR 7RE Gía Sinh Viên 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE63VR 7RF Hcm 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 Chính Hãng 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 0NC Hcm 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 0ND Uy Tín 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2OC Gía Rẻ 90,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2OE Gía Rẻ 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2PC Chính Hãng 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2PE Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2PL Gía Rẻ 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2QD Gía Sinh Viên 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 2QE Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70 Apache Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE700 Gía Rẻ 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70-0NC Chất Lượng 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE70-2QD Apache Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QC Hcm 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QD Gía Sinh Viên 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QE Uy Tín 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QF Gía Rẻ 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 2QL Lấy Liền 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QC Gía Sinh Viên 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QD Lấy Liền 370,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QE Lấy Liền 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QF Uy Tín 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 6QL Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 7RD Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72 7RE Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72MVR 7RG Tại Quận 7 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72VR 6RF Hcm 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE72VR 7RF Tại Quận 3 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE73 7RC Quận Phú Nhuận 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE73 7RD Lấy Liền 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE73VR 7RE Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GE73VR 7RF Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF62 7RD Chất Lượng 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF62 7RE Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF62VR 7RF Uy Tín 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF72 7RD Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF72 7RE Uy Tín 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GF72VR 7RF Tại Quận 3 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 6QC Chính Hãng 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 6QD Tại Quận 5 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 6QE Gía Rẻ 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 6QF Quận Phú Nhuận 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 7QF Lấy Liền 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 7RD Quận Tân Phú 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 7RDX Hcm 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62 7REX Chất Lượng 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7RC Uy Tín 280,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7RD Hcm 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7RDX Uy Tín 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7RE Gía Rẻ 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62M 7REX Gía Sinh Viên 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62MVR 7RFX Lấy Liền 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL62VR 7RFX Chất Lượng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 6QC Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 6QD Chính Hãng 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 6QE Chất Lượng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 6QF Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 7QF Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 7RD Gía Rẻ 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 7RDX Chính Hãng 240,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72 7REX Gía Sinh Viên 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72M 7RDX Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72M 7REX Uy Tín 250,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GL72VR 7RFX Uy Tín 450,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60 2OD Lấy Liền 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60 2PE Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60 2QE Lấy Liền 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60 2QF Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP60-2QF 896 Uy Tín 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 2QD Gía Rẻ 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 2QE Gía Sinh Viên 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 6QE Hcm 370,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 6QF Lấy Liền 420,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 7QF Hcm 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 7RDX Gía Rẻ 230,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 7RE Chất Lượng 470,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62 7REX Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62M 7RD Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62M 7RDX Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62M 7REX Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP62MVR 7RFX Hcm 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 2OD Chất Lượng 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 2PE Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 2QE Hcm 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 2QF Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP70 Leopard Hcm 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 2QD Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 2QE Gía Rẻ 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 6QE Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 6QF Lấy Liền 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7QF Lấy Liền 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7RD Gía Sinh Viên 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7RDX Uy Tín 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7RE Quận Thủ Đức 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72 7REX Uy Tín 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72M 7RDX Hcm 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72M 7REX Uy Tín 500,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72MVR 7RFX Hcm 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72VR 6RF Uy Tín 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72VR 7RF Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GP72VR 7RFX Chất Lượng 450,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS30 2M Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS32 6QE Hcm 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS40 6QD Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS40 6QE Quận Tân Phú 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS43VR 6RE Hcm 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS43VR 7RE Uy Tín 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2PC Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2PE Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2PL Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2PM Lấy Liền 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2QC Chất Lượng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2QD Chính Hãng 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 2QE Lấy Liền 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 6QC Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 6QD Gía Sinh Viên 230,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 6QE Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS60 Ghost Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS620 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS63 7RD Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS63 7RE Chính Hãng 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS63VR 7RF Chính Hãng 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS63VR 7RG Lấy Liền 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2OC Lấy Liền 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2OD Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2OD Uy Tín 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2PC Gía Rẻ 90,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2PE Chính Hãng 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2QC Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2QD Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 2QE Lấy Liền 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 6QC Gía Sinh Viên 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 6QD Chất Lượng 420,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 6QE Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS70 STEALTH Gía Rẻ 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS72 6QC Uy Tín 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS72 6QD Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS72 6QE Lấy Liền 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS73 7RE Gía Rẻ 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS73VR 6RF Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS73VR 7RF Lấy Liền 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GS73VR 7RG Lấy Liền 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 0ND Hcm 250,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 0NE Uy Tín 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2OC Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2OD Gía Sinh Viên 360,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2PC Quận Phú Nhuận 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2PE Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2QD Hcm 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT60 2QE Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT62VR 6RD Uy Tín 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT62VR 6RE Lấy Liền 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT62VR 7RD Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT62VR 7RE Lấy Liền 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT640 Lấy Liền 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT640-1656 Gía Sinh Viên 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 0NC Quận Tân Phú 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 0ND Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 0NE Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2OC Gía Rẻ 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2OD Uy Tín 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2PC Gía Rẻ 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2PE Lấy Liền 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 2QD Gía Rẻ 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 DOMINATOR Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT70 DRAGON Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 2PC Hcm 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 2PE Gía Sinh Viên 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 2QD Hcm 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 2QE Uy Tín 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 6QD Quận Tân Phú 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 6QE Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72 DOMINATOR Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72-2QD 1257 Lấy Liền 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72-2QD Dominator Chính Hãng 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72-2QE Dominator Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72S 6QD Gía Rẻ 420,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72S 6QE Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72S 6QF Chất Lượng 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72VR 6RD Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72VR 6RE Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72VR 7RD Lấy Liền 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT72VR 7RE Chất Lượng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RD Chính Hãng 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RE Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RF Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73VR 6RE Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73VR 6RF Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73VR 7RE Gía Sinh Viên 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT73VR 7RF Hcm 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT75VR 7RE Chất Lượng 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT75VR 7RF Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80 2QC Uy Tín 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80 2QD Chất Lượng 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80 2QE Chính Hãng 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80-2QD 237 Chính Hãng 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT80S 6QD Tại Quận 10 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT83VR 6RE Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT83VR 6RF Gía Bao Nhiêu 450,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT83VR 7RE Chất Lượng 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GT83VR 7RF Quận Thủ Đức 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV62 7RC Hcm 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV62 7RD Chất Lượng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV62 7RE Chất Lượng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV62VR 7RF Gía Rẻ 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV72 7RD Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV72 7RE Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GV72VR 7RF Chính Hãng 230,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX60 Destroyer Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX620 Tại Quận 2 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX630-001US Gía Rẻ 430,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX633-044US Lấy Liền 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX633-070US Tại Quận 4 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX680 FHD Gía Sinh Viên 480,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI GX740-434US Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 2QD Gía Rẻ 360,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 2QE Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 6QD Uy Tín 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 6QE Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE60 7RD Uy Tín 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE62 7RD Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 2QD Uy Tín 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 2QE Uy Tín 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 6QD Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 6QE Hcm 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE70 7RD Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE72 7RD Hcm 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PE72 7RE Chính Hãng 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PL60 7RD Gía Rẻ 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PL62 7RC Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI PL62 7RD Gía Rẻ 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI U140-N034 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE62 7RI Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE62 7RIX Gía Sinh Viên 410,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE62 7RJ Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE62 7RJX Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE72 7RJ Lấy Liền 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WE72 7RJX Chính Hãng 340,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS60 6QH Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS60 6QI Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS60 6QJ Gía Sinh Viên 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS60 7RJ Chất Lượng 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS63 7RK Uy Tín 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS63VR 7RL Uy Tín 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS72 6QH Gía Rẻ 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS72 6QI Lấy Liền 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WS72 6QJ Uy Tín 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QI Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QJ Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QK Chất Lượng 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QL Chính Hãng 230,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QM Gía Sinh Viên 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT72 6QN Uy Tín 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI WT73VR 7RM Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X340-1352 Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X400-1462 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X340 Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X350 Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X400 Chất Lượng 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X420 Chính Hãng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop MSI X-Slim X600 Hcm 360,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận