Bảng Giá Thay Vỏ Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop LENOVO 2470 Tại Quận 8 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 2575 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 3000 G230 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 310U Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 4460 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 510 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 5100C Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 520 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 520S Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 526 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 5820 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 6575 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 7560 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO 7757 Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B110 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B40 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B41 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B430 Quận Tân Phú 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B4400 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B4400S Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B4450S Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B450 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B450 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B460 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B460E Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B470 Quận Thủ Đức 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B470E Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B475 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B475E Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B480 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B485 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B490 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B490S Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B50 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B51 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B5400 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B570 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B570E Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B570E2 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B575 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B575E Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B580 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B590 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B70 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO B71 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C460 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C461 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C462 Tại Quận 11 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C465 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C467 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO C640 Tại Quận 10 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E10 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E31 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E40 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E41 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E430 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E4325 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E4430 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E49 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E50 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E51 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO E660 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE 13 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE 14 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE 15 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE 2 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO EDGE E49 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 10 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 14 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 14D Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 15 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 15D Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 14 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 15 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 PRO Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 3 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 3 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 4 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO FLEX 5 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G230 Tại Quận 10 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G40 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G400 Tại Quận 9 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G400M Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4030 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070_2549 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070_4338 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070_4340 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G4070_5942 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G410 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G430 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G450 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G460 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G465 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G470 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G475 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G480 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G50 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G500 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G500S Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5030 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_2270 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_3771 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_3773 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_6136 Tại Quận 10 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_8271 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G5070_9504 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G510 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G530 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G550 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G555 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G555 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G560 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G570 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G575 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G580 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G60 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G640 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G770 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO G80 Quận Phú Nhuận 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO HELIX 1 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 100 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 100S Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 110 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 110S Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 120S Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 300 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 300S Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 305 Quận Bình Thạnh 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 310 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 310S Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Tại Quận 9 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 320S Quận Thủ Đức 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 500 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 500S Quận Thủ Đức 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 510 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 510S Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 700 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 720 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 720S Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G360 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G40 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G400 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G400S Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G405 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G405S Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G41 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G410 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G460E Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G470 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G475 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G480 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G485 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G500 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G500S Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G505 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G505S Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G51 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G510 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G510S Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G560E Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G570 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G575 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G580 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G585 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G70 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G700 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G710 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G770 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N580 Tại Quận 2 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N581 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N585 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N586 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P400 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P500 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P580 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P585 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S10 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S100 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S100C Quận Tân Phú 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S110 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S200 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S205 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S205S Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S206 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S210 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S215 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S300 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S310 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S400 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S400U Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S405 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S410 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S410P Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S415 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S500 Tại Quận 4 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S510P Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U260 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U300E Tại Quận 10 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U300S Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U310 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U330 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH Quận Thủ Đức 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U330P Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U400 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U410 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U430P Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 Quận Tân Phú 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO Tại Quận 10 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH Quận Phú Nhuận 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH Tại Quận 8 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD320S Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO IDEAPADG780 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K2450 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K29 Tại Quận 12 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K4350 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K4450 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO K49 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L410 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L410 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L412 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L412 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L512 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO L512 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO LEGION Y520 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO LEGION Y720 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO LEGION Y920 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO MIIX3 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO MIIX3 1030 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO N100 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO N580 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R50 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R51 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R52 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R60 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO R61 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S10 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S102 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S12 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S12 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S2030 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S2030_6833 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S21E-20 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S3 YOGA 14 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S400 Quận Phú Nhuận 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S405 S410P Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S410P Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S500 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S510 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S515 Tại Quận 5 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO S9 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO SL400 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO SL410 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T23 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T40 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T400 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T400S Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T41 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T410I_S Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T42 Tại Quận 10 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T420S Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T43 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T430 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T430S Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T440 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T440P Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T450S 14 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T500 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T510 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T520 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T60 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO T61 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 11E Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD A275 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD A475 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E130 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E220S Tại Quận 9 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E420 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E460 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E555 Tại Quận 1 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 Tại Quận 1 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L420 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L421 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L430 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L440 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L450 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L460 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L520 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L530 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L540 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L560 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P50 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P50S Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P51 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P51S Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P70 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P71 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S430 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S431 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S440 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S531 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S540 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T25 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420I Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420S Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420SI Tại Quận 5 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430I Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430S Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430SI Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430U Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T431S Tại Quận 12 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T440 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T440P Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T440S Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T450 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T450S Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T460 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T460P Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T470 Quận Thủ Đức 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T470S Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T520 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T520I Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T530 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T530I Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T540P Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T550 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T560 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T570 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W520 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W530 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W540 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W541 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W550S Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN Tại Quận 9 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN Tại Quận 2 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID Tại Quận 10 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X120E Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X121E Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X130E Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X131E Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X140E Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X220 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X220I Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X230 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X230I Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X230S Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X240 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X240S Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X250 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X260 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 Tại Quận 3 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADT460S Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO THINKPADX270 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U1 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U110 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U150 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U160 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U260 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U300S Tại Quận 7 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U310 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U310TOUCH Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U330 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U400 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U410 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U4170 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U450P Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U450P Tại Quận 12 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U460 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO U620 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 Tại Quận 12 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO V410 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO V460 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO V470 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO V480C Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W500 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W510 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W530 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W701 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO W701DS Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X1 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X1 YOGA Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X100E Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X100E Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X120E Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X200 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X201 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X201 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X220 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X230 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X230T Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X240P_S Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X30 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X31 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X3A40 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X60 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO X61 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y300 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y310 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y330 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y40 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y400 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y410 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y430 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y450 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y460 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y470 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y480 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y50 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y5070 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y510 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y510P Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y530 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y550 Quận Thủ Đức 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y550P Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y560 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y560D Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y560P Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y570 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y70 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y7070 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Y740 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 10 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 11S Tại Quận 4 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 13 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 13 20175 Quận Thủ Đức 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 14 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 15 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 11 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 PRO Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 11 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 14 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 460 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 500 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 500 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 510 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 520 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 520 14 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 700 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 900 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA 900S Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA S3 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO YOGA11S Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z360 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z400 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z4000 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z4070 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z410 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z460 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z470 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z480 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z5070 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z510 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z5170 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z560 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z560 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z570 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop LENOVO Z61 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .