Bảng Giá Thay Vỏ Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop FUJITSU 1718 Chất Lượng 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A1110 Hcm 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A1120 Gía Rẻ 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A1220 Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A530 Gía Rẻ 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A531 Tại Quận 12 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A532 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A6220 Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU A6230 Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH530 Chất Lượng 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH531 Chất Lượng 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH532 Gía Rẻ 480,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH544 Hcm 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH550 Gía Sinh Viên 410,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH551 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH552 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH555 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH564 Gía Rẻ 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AH701 Gía Rẻ 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO A3667G Gía Rẻ 360,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO L1310G Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Gía Sinh Viên 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Gía Sinh Viên 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Gía Rẻ 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Chính Hãng 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Lấy Liền 330,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Tại Quận 5 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Gía Sinh Viên 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Gía Rẻ 480,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Hcm 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Chính Hãng 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Gía Rẻ 500,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Tại Quận 10 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Chất Lượng 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Uy Tín 370,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Gía Sinh Viên 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Uy Tín 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Chất Lượng 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Tại Quận 2 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Gía Sinh Viên 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Chất Lượng 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Chất Lượng 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Gía Rẻ 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Chính Hãng 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Hcm 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Chất Lượng 440,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Uy Tín 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU BH531 Gía Rẻ 420,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Gía Sinh Viên 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Tại Quận 4 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Hcm 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E544 Chất Lượng 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E554 Gía Rẻ 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E733 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E734 Hcm 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E743 Uy Tín 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E744 Quận Tân Phú 300,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E751 Gía Sinh Viên 360,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E752 Chính Hãng 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E753 Gía Rẻ 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E754 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E755 Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU E780 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Tại Quận 1 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Gía Rẻ 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Uy Tín 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Hcm 480,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Gía Sinh Viên 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Gía Sinh Viên 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Uy Tín 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Gía Sinh Viên 90,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Chất Lượng 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Hcm 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Hcm 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Hcm 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Uy Tín 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU H730 Chính Hãng 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU L1010 Chính Hãng 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH520 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH522 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH530 Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH531 Gía Sinh Viên 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH532 Hcm 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH700 Gía Rẻ 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH701 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LH772 Tại Quận 9 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Chất Lượng 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Gía Sinh Viên 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Chính Hãng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Gía Rẻ 420,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Chính Hãng 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Lấy Liền 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Gía Sinh Viên 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Uy Tín 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Chất Lượng 230,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Gía Sinh Viên 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Gía Sinh Viên 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Hcm 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Hcm 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Uy Tín 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Gía Sinh Viên 490,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Lấy Liền 500,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Lấy Liền 500,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Chất Lượng 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Quận Bình Thạnh 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Lấy Liền 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Gía Sinh Viên 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Gía Rẻ 450,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Lấy Liền 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Hcm 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Uy Tín 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Lấy Liền 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Tại Quận 10 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Gía Sinh Viên 480,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Chất Lượng 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Gía Sinh Viên 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Uy Tín 90,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Quận Thủ Đức 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Gía Sinh Viên 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Gía Sinh Viên 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Hcm 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Lấy Liền 80,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Chất Lượng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Chất Lượng 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Gía Rẻ 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Lấy Liền 410,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Gía Sinh Viên 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Chính Hãng 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Uy Tín 480,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Lấy Liền 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Lấy Liền 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Tại Quận 7 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Hcm 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Lấy Liền 480,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Gía Sinh Viên 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Gía Sinh Viên 490,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Chính Hãng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Gía Rẻ 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU LL730 Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU M1010 Gía Rẻ 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU M7440 Chính Hãng 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU MH330 Chất Lượng 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU MH380 Hcm 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU N3530 Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU N6410 Tại Quận 1 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU NH532 Hcm 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU NH751 Uy Tín 500,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P3110 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P701 Gía Rẻ 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P702 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P7120 Gía Sinh Viên 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P770 Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P772 Gía Sinh Viên 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU P8010 Hcm 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH521 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH530 Hcm 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH701 Chính Hãng 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU PH702 Chính Hãng 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q555 Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q572 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q584 Hcm 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q702 Gía Rẻ 370,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU Q704 Gía Sinh Viên 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S561 Uy Tín 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S6420 Uy Tín 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S6421 Uy Tín 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S710 Gía Rẻ 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S751 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S752 Gía Sinh Viên 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S761 Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S762 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S792 Gía Sinh Viên 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S904 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU S935 Gía Rẻ 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SD50 Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH530 Gía Sinh Viên 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH561 Uy Tín 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH572 Chính Hãng 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH760 Chính Hãng 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH761 Lấy Liền 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH762 Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH771 Chất Lượng 500,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH772 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU SH782 Uy Tín 420,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Tại Quận 5 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Tại Quận 10 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Chính Hãng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Uy Tín 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Tại Quận 10 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Gía Rẻ 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Tại Quận 8 500,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Gía Sinh Viên 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Gía Rẻ 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T935 Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T901 Lấy Liền 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T902 Quận Thủ Đức 480,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T904 Gía Rẻ 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU T935 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU U745 Gía Rẻ 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU U772 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU UH554 Uy Tín 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU UH572 Chính Hãng 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU UH574 Lấy Liền 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop FUJITSU V5505 Lấy Liền 300,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận