Bảng Giá Thay Pin Máy Tính Bảng Huawei

Bảng Báo Giá Thay Pin Máy Tính Bảng Huawei

 

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Thay Pin Huawei MediaPad M1 70,000
Thay Pin Huawei MediaPad M2 10.0 50,000
Thay Pin Huawei MediaPad M2 7.0 50,000
Thay Pin Huawei MediaPad M2 8.0 110,000
Thay Pin Huawei MediaPad M3 8.4 80,000
Thay Pin Huawei MediaPad 10 Link/ S10-201u 130,000
Thay Pin Huawei MediaPad 10 Link+ 40,000
Thay Pin Huawei MediaPad 7 Lite 70,000
Thay Pin Huawei MediaPad S7-301w 50,000
Thay Pin Huawei MediaPad 7 Youth/ S7-701/ S7-701u 80,000
Thay Pin Huawei MediaPad T1 8.0/ S8-701u/ S8-701 90,000
Thay Pin Huawei MediaPad T1 7.0/ T1-701/ T1-701u 70,000
Thay Pin Huawei Tab T1-707 50,000
Thay Pin Huawei MediaPad T1 10.0/ T1-A21L 50,000
Thay Pin Huawei MediaPad T2 10.0 Pro 110,000
Thay Pin Huawei MediaPad T2 7.0 80,000
Thay Pin Huawei MediaPad T2 7.0 Pro 130,000
Thay Pin Huawei MediaPad T3 7.0/ HU-T3-7/  BG2-U01 40,000
Thay Pin Huawei MediaPad T3 8.0/ KOB-L09 70,000
Thay Pin Huawei MediaPad X2 50,000
Thay Pin Huawei MediaPad 7 Vogue 80,000
Thay Pin Huawei MediaPad X1 90,000
Thay Pin Huawei MediaPad 7 Youth2/ S7-721u 80,000

 

 

Viết một bình luận