Bảng Giá Thay Pin Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Pin Laptop MSI CR400 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR400 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR42 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR420 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR43 6M Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR460 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR600 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR61 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR62 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR640 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR70 Tại Quận 12 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR700-012US Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR72 6M Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR72 6ML Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CR72 7ML Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX420 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX420-0137 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX420-062XVN Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX420-1453 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX420MX Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX480 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX480 46 Quận Thủ Đức 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX61 2QC Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX61 2QF Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX61-2PF Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX61-2QF Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX62 2QD Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX62 6QD Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX62 6QL Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX62 7QL Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX70 2OC Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX70 2OD Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX70 2QF Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX700-020US Tại Quận 12 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX700-053US Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX70-2PF Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX70-2QF Quận Phú Nhuận 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX72 6QD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX72 6QL Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI CX72 7QL Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI E7235-295US Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI EX460-037XVN Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI EX460X Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI EX460X-003VN Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI EX465 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI FX400 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI FX400-069XVN Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI FX400-1481 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI FX600MX-0113 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE40 20L Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE40 2OC Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE40 2OL Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE40 2PC Quận Phú Nhuận 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 0NC Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 0ND Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2MSI Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2OC Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2OD Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2OE Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2PC Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2PE Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2PF Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2PG Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2PL Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2QD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 2QE Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60 Apache Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE600 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60-2PC Apache Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60-2PL Apache Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE60-2QD Apache Quận Bình Thạnh 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE603 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 2QC Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 2QD Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 2QE Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 2QF Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 2QL Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 6QC Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 6QD Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 6QE Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 6QF Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 6QL Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 7RD Tại Quận 5 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62 7RE Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62-2QD Apache Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62MVR 7RG Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62VR 6RF Quận Phú Nhuận 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62VR 7RF Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE62VR 7RF Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE63 7RC Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE63 7RD Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE63VR 7RE Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE63VR 7RF Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 0NC Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 0ND Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 2OC Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 2OE Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 2PC Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 2PE Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 2PL Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 2QD Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 2QE Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70 Apache Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE700 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70-0NC Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE70-2QD Apache Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 2QC Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 2QD Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 2QE Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 2QF Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 2QL Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 6QC Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 6QD Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 6QE Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 6QF Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 6QL Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 7RD Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72 7RE Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72MVR 7RG Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72VR 6RF Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE72VR 7RF Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE73 7RC Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE73 7RD Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE73VR 7RE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GE73VR 7RF Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GF62 7RD Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GF62 7RE Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GF62VR 7RF Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GF72 7RD Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GF72 7RE Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GF72VR 7RF Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62 6QC Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62 6QD Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62 6QE Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62 6QF Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62 7QF Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62 7RD Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62 7RDX Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62 7REX Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62M 7RC Quận Tân Phú 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62M 7RD Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62M 7RDX Tại Quận 2 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62M 7RE Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62M 7REX Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62MVR 7RFX Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL62VR 7RFX Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72 6QC Quận Tân Phú 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72 6QD Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72 6QE Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72 6QF Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72 7QF Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72 7RD Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72 7RDX Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72 7REX Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72M 7RDX Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72M 7REX Tại Quận 4 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GL72VR 7RFX Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP60 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP60 2OD Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP60 2PE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP60 2QE Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP60 2QF Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP60-2QF 896 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62 2QD Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62 2QE Tại Quận 7 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62 6QE Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62 6QF Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62 7QF Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62 7RDX Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62 7RE Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62 7REX Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62M 7RD Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62M 7RDX Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62M 7REX Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP62MVR 7RFX Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP70 2OD Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP70 2PE Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP70 2QE Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP70 2QF Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP70 Leopard Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72 2QD Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72 2QE Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72 6QE Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72 6QF Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72 7QF Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72 7RD Quận Tân Phú 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72 7RDX Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72 7RE Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72 7REX Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72M 7RDX Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72M 7REX Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72MVR 7RFX Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72VR 6RF Tại Quận 8 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72VR 7RF Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GP72VR 7RFX Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS30 2M Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS32 6QE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS40 6QD Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS40 6QE Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS43VR 6RE Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS43VR 7RE Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 2PC Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 2PE Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 2PL Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 2PM Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 2QC Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 2QD Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 2QE Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 6QC Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 6QD Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 6QE Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS60 Ghost Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS620 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS63 7RD Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS63 7RE Tại Quận 2 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS63VR 7RF Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS63VR 7RG Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 2OC Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 2OD Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 2OD Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 2PC Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 2PE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 2QC Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 2QD Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 2QE Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 6QC Quận Thủ Đức 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 6QD Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 6QE Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS70 STEALTH Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS72 6QC Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS72 6QD Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS72 6QE Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS73 7RE Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS73VR 6RF Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS73VR 7RF Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GS73VR 7RG Tại Quận 5 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT60 0ND Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT60 0NE Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT60 2OC Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT60 2OD Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT60 2PC Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT60 2PE Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT60 2QD Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT60 2QE Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT62VR 6RD Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT62VR 6RE Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT62VR 7RD Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT62VR 7RE Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT640 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT640-1656 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 0NC Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 0ND Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 0NE Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 2OC Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 2OD Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 2PC Tại Quận 7 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 2PE Quận Bình Thạnh 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 2QD Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 DOMINATOR Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT70 DRAGON Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72 2PC Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72 2PE Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72 2QD Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72 2QE Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72 6QD Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72 6QE Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72 DOMINATOR Quận Phú Nhuận 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72-2QD 1257 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72-2QD Dominator Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72-2QE Dominator Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72S 6QD Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72S 6QE Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72S 6QF Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72VR 6RD Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72VR 6RE Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72VR 7RD Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT72VR 7RE Quận Bình Thạnh 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT73EVR 7RD Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT73EVR 7RE Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT73EVR 7RF Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT73VR 6RE Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT73VR 6RF Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT73VR 7RE Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT73VR 7RF Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT75VR 7RE Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT75VR 7RF Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT80 2QC Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT80 2QD Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT80 2QE Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT80-2QD 237 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT80S 6QD Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT83VR 6RE Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT83VR 6RF Quận Bình Thạnh 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT83VR 7RE Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GT83VR 7RF Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GV62 7RC Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GV62 7RD Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GV62 7RE Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GV62VR 7RF Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GV72 7RD Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GV72 7RE Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GV72VR 7RF Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GX60 Destroyer Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GX620 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GX630-001US Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GX633-044US Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GX633-070US Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GX680 FHD Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI GX740-434US Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE60 2QD Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE60 2QE Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE60 6QD Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE60 6QE Quận Bình Thạnh 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE60 7RD Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE62 7RD Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE70 2QD Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE70 2QE Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE70 6QD Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE70 6QE Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE70 7RD Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE72 7RD Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PE72 7RE Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PL60 7RD Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PL62 7RC Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI PL62 7RD Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI U140-N034 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WE62 7RI Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WE62 7RIX Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WE62 7RJ Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WE62 7RJX Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WE72 7RJ Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WE72 7RJX Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WS60 6QH Tại Quận 6 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WS60 6QI Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WS60 6QJ Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WS60 7RJ Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WS63 7RK Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WS63VR 7RL Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WS72 6QH Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WS72 6QI Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WS72 6QJ Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WT72 6QI Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WT72 6QJ Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WT72 6QK Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WT72 6QL Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WT72 6QM Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WT72 6QN Tại Quận 10 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI WT73VR 7RM Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop MSI X340-1352 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI X400-1462 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop MSI X-Slim X340 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI X-Slim X350 Quận Tân Phú 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI X-Slim X400 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop MSI X-Slim X420 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop MSI X-Slim X600 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .