Bảng Giá Thay Mặt Kính Điện Thoại Samsung

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Thay Mặt Kính Samsung A3/ A300/ A300F 40,000
Thay Mặt KínhSamsung A3.2016/ A310 60,000
Thay Mặt KínhSamsung A3 2017/ A320 70,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy A3 Duos 100,000
Thay Mặt KínhSamsung A5/ A500 50,000
Thay Mặt KínhSamsung A5.2016/ A510 80,000
Thay Mặt KínhSamsung A5 2017/ A520 60,000
Thay Mặt KínhSamsung A8 2018/ A530/ A530F 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy A5 Duos 50,000
Thay Mặt KínhSamsung A7/ A700 120,000
Thay Mặt KínhSamsung A7.2016 / A710 130,000
Thay Mặt KínhSamsung A7 2017/ A720 40,000
Thay Mặt KínhSamsung A8 Plus 2018/ A730/ A730F 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy A7 Duos 70,000
Thay Mặt KínhSamsung A8/ A800 100,000
Thay Mặt KínhSamsung A9 50,000
Thay Mặt KínhSamsung A9 Pro/ A9 2016 80,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Ace Style LTE G357 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Avant/ G386T 60,000
Thay Mặt KínhSamsung S4 Zoom/ C101 50,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy K/ S5 Zoom/ C111 120,000
Thay Mặt KínhSamsung-C3303 130,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy C5 40,000
Thay Mặt KínhSamsung C5 Pro/ C5010 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy C7/ C700 70,000
Thay Mặt KínhSamsung C7 Pro/ C7010 100,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy C7 2017/ C710/ C710F/ C7100 50,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy C9/ C9 Pro 80,000
Thay Mặt KínhSamsung E120S/ E120L/ E120K/ S2 HD 4G LTE 60,000
Thay Mặt KínhSamsung E210S/ E210K/ E210L/ I939/ S3 LTE 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Pop/ E220S 50,000
Thay Mặt KínhSamsung E5/ E500 120,000
Thay Mặt KínhSamsung E7/ E700 130,000
Thay Mặt KínhSamsung G313/ Galaxy V 40,000
Thay Mặt KínhSamsung G318/ Galaxy V Plus 60,000
Thay Mặt KínhSamsung G350/ Core Plus 70,000
Thay Mặt KínhSamsung G3502/ Galaxy Trend 3 100,000
Thay Mặt KínhSamsung G355/ Trend 2 50,000
Thay Mặt KínhSamsung G360/ G361/ Core Prime 80,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Core LTE/ G386W 60,000
Thay Mặt KínhSamsung G390/ Galaxy Xcover 4 60,000
Thay Mặt KínhSamsung G530/ Galaxy Grand Prime 50,000
Thay Mặt KínhSamsung J2 Prime/ G532 120,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy On5 G550T 130,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy J7 Prime/ G610 40,000
Thay Mặt KínhSamsung J7 Max/ G615/ G615F 60,000
Thay Mặt KínhSamsung G7102/ Grand 2 70,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy S5 mini/ G800 100,000
Thay Mặt KínhSamsung G850/ Galaxy Anpha 50,000
Thay Mặt KínhSamsung G870/ S5 Active 80,000
Thay Mặt KínhSamsung S6 Active/ G890 60,000
Thay Mặt KínhSamsung S8 active/ G892 60,000
Thay Mặt KínhSamsung S6 Edge/ G925 50,000
Thay Mặt KínhSamsung S7/ G930 120,000
Thay Mặt KínhSamsung S7 Edge/ G935 130,000
Thay Mặt KínhSamsung S8/ G950/ G950F/ G950A/ G950U/ G9500 40,000
Thay Mặt KínhSamsung S8 Plus/ G955/ G955F/ G955A/ G955U/ G9550 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Ace 3 GT-S7275R 70,000
Thay Mặt KínhSamsung I500 100,000
Thay Mặt KínhSamsung I545/ S4 Verizon 50,000
Thay Mặt KínhSamsung i8150/ I 8152/ Galaxy W 80,000
Thay Mặt KínhSamsung i8160/ i8162/ Ace 2 60,000
Thay Mặt KínhSamsung i8190/ S3 mini 40,000
Thay Mặt KínhSamsung i8262/ i8260/ Core Duos 60,000
Thay Mặt KínhSamsung I8550/ i8552/ i869/ Galaxy Win 70,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Express/ i8730 100,000
Thay Mặt KínhSamsung i9000/ S1 50,000
Thay Mặt KínhSamsung I9020/ Nexus S 80,000
Thay Mặt KínhSamsung i9060/ Grand Neo 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Advance S/ i9070 60,000
Thay Mặt KínhSamsung i9082/ i9080 50,000
Thay Mặt KínhSamsung i9100/ S2 120,000
Thay Mặt KínhSamsung i9150/ i9152/ Galaxy Mega 5.8 130,000
Thay Mặt KínhSamsung i9190/ 9195/ S4 mini 40,000
Thay Mặt KínhSamsung i9200/ Gaaxy Mega 6.3 60,000
Thay Mặt KínhSamsung i9220/ N7000/ Note 1 70,000
Thay Mặt KínhSamsung i9250/ Google Nexus 100,000
Thay Mặt KínhSamsung i9525/ S4 Active LTE 50,000
Thay Mặt KínhSamsung i9300/ i9305/ S3 80,000
Thay Mặt KínhSamsung i9500/ i9505/ S4 60,000
Thay Mặt KínhSamsung i9600/ S5/ G900 60,000
Thay Mặt KínhSamsung I997/ Note 2 T-mobile 50,000
Thay Mặt Kínhsamsung Galaxy J/ N075T/ SC-02F 120,000
Thay Mặt KínhSamsung J1/ J100 130,000
Thay Mặt KínhSamsung J105/ J1 mini 40,000
Thay Mặt KínhSamsung J1 2016/ J120 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy J2 2016 70,000
Thay Mặt KínhSamsung J2/ J200 100,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy J2 Pro 2016 50,000
Thay Mặt KínhSamsung J3/ J300 80,000
Thay Mặt KínhSamsung J3 2016/ J320 60,000
Thay Mặt KínhSamsung J3 Prime/ J3 Emerge/ J327 60,000
Thay Mặt KínhSamsung J3 2017/ J330/ J330F 50,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy J3 Pro 120,000
Thay Mặt KínhSamsung J5/ J500 130,000
Thay Mặt KínhSamsung J510/ J5 2016 40,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy J5 Prime 60,000
Thay Mặt KínhSamsung J7/ J700 70,000
Thay Mặt KínhSamsung J7 Core/ J701/ J701F 100,000
Thay Mặt KínhSamsung J710/ J7 2016 50,000
Thay Mặt KínhSamsung J7 V/ J727 80,000
Thay Mặt KínhSamsung J730/ J730F/ J7 Pro/ J7 Dual 60,000
Thay Mặt KínhSamsung J7 Plus 60,000
Thay Mặt KínhSamsung SHW M250S/L/K/ S2 HQ 50,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Mega 2 6.0″ 120,000
Thay Mặt KínhSamsung N7100/ Note 2 130,000
Thay Mặt KínhSamsung Note 3 Neo/ N7505 40,000
Thay Mặt KínhSamsung N9000/ Note 3 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Note 4/ N910/ N910F 70,000
Thay Mặt KínhSamsung Note Edge/ N915 100,000
Thay Mặt KínhSamsung Note 5/ N920 50,000
Thay Mặt KínhSamsung Note FE/ FE Dual/ N935 80,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Note 4 Duos 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Note5 Duos 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Note7 50,000
Thay Mặt KínhSamsung Note 8/ N950/ N950F/ N950U 120,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy On5 130,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy On5 Pro 40,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy On7 2016 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy On7 Pro 70,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy On8 100,000
Thay Mặt KínhSamsung S3650/ Galaxy Corby 50,000
Thay Mặt KínhSamsung S3850 80,000
Thay Mặt KínhSamsung S5360 (IC) 60,000
Thay Mặt KínhSamsung S5690/ X Cover 40,000
Thay Mặt KínhSamsung S5830i 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy S5 LTE-A G901F 70,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy S5 Neo/ G903/ G903F 100,000
Thay Mặt KínhSamsung S6/ G920 50,000
Thay Mặt KínhSamsung S6810/ Galaxy Fame 80,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy S6 Duos 60,000
Thay Mặt KínhSamsung S6 Edge Plus/ G928 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy S6 edge+ Duos 50,000
Thay Mặt KínhSamsung S7272/ S7270/ Galaxy Ace 3 120,000
Thay Mặt KínhSamsung S7392/ Tred Lite 130,000
Thay Mặt KínhSamsung S7500/ Galaxy Ace Plus 40,000
Thay Mặt KínhSamsung S7562/ S7560/ Core S duos 60,000
Thay Mặt KínhSamsung S7582/ S7580/ Core duos 2 70,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Trend Plus/ S7583 100,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy S7 active 50,000
Thay Mặt KínhSamsung S7 Edge Plus 80,000
Thay Mặt KínhSamsung S8530/ Wave II 60,000
Thay Mặt KínhSamsung S9 60,000
Thay Mặt KínhSamsung S9 Plus 50,000
Thay Mặt KínhSamsung Note 3 Docomo/ SC01F 120,000
Thay Mặt KínhSamsung Note 3 Au/ SCL22 130,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy S Duos 3 40,000
Thay Mặt KínhSamsung S5 Au/ S5 Nhật/ SLC23 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Star 2 Plus 70,000
Thay Mặt KínhSamsung Dart T499 100,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy S 4G/ T959 50,000
Thay Mặt KínhSamsung S2 Tmobile/ T989 80,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy J Max 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy V Plus/ G318 60,000
Thay Mặt KínhSamsung Galaxy Xcover 3/ G388 50,000
Thay Mặt KínhSamsung Z2 120,000
Thay Mặt KínhSamsung Z3 130,000
Thay Mặt KínhSamsung Z3 Corporate Edition 40,000

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .
Chat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Mặt Kính Điện Thoại Samsung sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Mặt Kính Điện Thoại Samsung được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Mặt Kính Điện Thoại Samsung thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Mặt Kính Điện Thoại Samsung được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !