Bảng Giá Thay Mặt Kính Điện Thoại Lenovo

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Thay Mặt Kính Lenovo A1000 mobile 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo A Plus/ A1010/ A1010a20 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A200 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo A2010 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo A208T 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A218 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo A228 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A238 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A269 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A278 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo A298 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo A308 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo A316i 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A318 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo A319 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo A326 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A328 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo A330 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A335 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A336 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A339 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo A360 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo A368 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo A369 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A376 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo A378T 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo A380 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A385 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo A388 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A390 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A396 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A398T 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo A500 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo A5000 mobile 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo A516 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A526 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo A529 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo A536 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A560 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo A586 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A590 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A60 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A60+ 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo A6000/ A6010/ K3 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo A610 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo A620 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A628 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo A630T 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo A656 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A656/ A766 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo A66 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A660 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A6600 Plus/ A6600a40 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A670 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo A678 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo A68E 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo A680 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A690 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo A696 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo A698 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A706 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo A708 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A760 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo A770 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A780 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo A785 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo A788 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A800 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo A802 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A820 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A830 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo A850 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo A858 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo A859 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo A860 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo A880 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo A889 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo Vibe C2/ K10a40 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo K3 Note/ A7000 plus/ K50a40 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo K4 note/ A7010/ A7010a48 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo K5/ A6020A40/ A6020A41/ A6020L36/ A6020L37 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo K5 note/ A7020/ A7020A40/ A7020A48 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo K5 Plus / A6020a46 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo K6 Note/ K53A48 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo K6 Power/ Viber K6/ K33A42/ K33A48 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo K860 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo K8 Note 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo K8 Plus 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo K900/ Ideaphone 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo K910/ Vibe Z 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo K920/ Viber Z2 Pro 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo Vibe P1/ P1A42/ P1A41 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo P1m/ P1MA40 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo Vibe P2 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo P301 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo P50 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo P612 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo P629 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo P70 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo P700/ P700i 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo P770 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo P780 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo P90 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo Phab PB1-750M 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo Phab Plus PB1-770M 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo Phab 2/ PB2-650M 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo S1 Lite/ S1LA40 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo S200 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo Vibe S3i 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo S500 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo S5000 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo S520 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo S550 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo S560 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo S580 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo S60 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo S600 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo S6000 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo S62 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo S650 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo S660 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo S668 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo S680 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo S720 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo S730 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo S760 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo S800 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo S820 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo S850 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo S860 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo S868 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo S870 120,000
Thay Mặt Kính Lenovo S880 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo S889 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo S890 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo S898 70,000
Thay Mặt Kính Lenovo S90 100,000
Thay Mặt Kính Lenovo S920 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo S930 80,000
Thay Mặt Kính Lenovo S960/ S968/ Vibe X 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo Vibe S1 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo Vibe X2 50,000
Thay Mặt Kính Lenovo Vibe X3 120,000
Thay Mặt Kính Lenove Yoga 2 831 130,000
Thay Mặt Kính Lenovo ZUK Z1/ Z1221 40,000
Thay Mặt Kính Lenovo Z2 Plus/ Z2132 60,000
Thay Mặt Kính Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot 70,000

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận