Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V Hcm 320,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN Tại Quận 12 310,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E5PS Lấy Liền 220,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN Uy Tín 450,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 2 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E Chất Lượng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E Tại Quận 6 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 6 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E Uy Tín 460,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E Uy Tín 400,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G Hcm 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E Tại Quận 7 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 Chính Hãng 290,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP915S3G Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP915S3GI Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS Chính Hãng 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G Chất Lượng 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI Gía Sinh Viên 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5LE Gía Rẻ 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E4E Hcm 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5E Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5GI Chất Lượng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5JI Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5U Uy Tín 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5V Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP275E5E Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP470R5E Uy Tín 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP540U4E Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP680Z5E Tại Quận 10 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3E Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP870Z5GE Gía Rẻ 380,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP880Z5E Hcm 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X2K Gía Sinh Viên 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X5J Lấy Liền 230,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X5JI Gía Sinh Viên 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5JI Gía Sinh Viên 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 Uy Tín 450,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US Chính Hãng 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US Chính Hãng 280,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US Tại Quận 1 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US Lấy Liền 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG PRO Quận Tân Phú 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG XE303C12 Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 Lấy Liền 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 Lấy Liền 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N120 Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N145 Uy Tín 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N145-JP01RS Chất Lượng 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N145-JP02DE Chất Lượng 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N148 Tại Quận 4 460,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N148 PLUS Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N150 Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N150-HAV1US Hcm 340,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N150-JA02 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N210 Chất Lượng 430,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N210 PLUS Hcm 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N220 Gía Sinh Viên 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N220 PLUS Gía Rẻ 400,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N220-JA02 Lấy Liền 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N220-JP01NL Gía Sinh Viên 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N310 Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N510 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NB30 Chính Hãng 490,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC108 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110 Lấy Liền 310,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-A01US Gía Rẻ 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK Chất Lượng 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK Gía Rẻ 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC208 Uy Tín 480,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NC210 Gía Sinh Viên 500,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG N110 Lấy Liền 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NB30 Gía Sinh Viên 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NB30P Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NC10 Lấy Liền 340,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NC20 Chính Hãng 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NF210 Hcm 470,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NF210 Uy Tín 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 Hcm 490,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 Hcm 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 Hcm 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 Gía Rẻ 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 Lấy Liền 490,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 Hcm 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 Tại Quận 7 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 Lấy Liền 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 Quận Bình Thạnh 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 Gía Sinh Viên 450,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 Gía Rẻ 410,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 Chính Hãng 500,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 Chất Lượng 330,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 Uy Tín 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 Hcm 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 Chất Lượng 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 7 SPIN Chính Hãng 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3L Chính Hãng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US Uy Tín 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3M Gía Sinh Viên 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5L Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M Lấy Liền 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US Gía Rẻ 320,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US Hcm 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS Gía Sinh Viên 240,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 Uy Tín 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 Gía Rẻ 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A Gía Rẻ 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B Gía Rẻ 490,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 Tại Quận 8 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 Lấy Liền 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 Gía Sinh Viên 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 Gía Sinh Viên 460,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 Lấy Liền 400,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 Chất Lượng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 Lấy Liền 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP910S3L Uy Tín 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US Gía Rẻ 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US Lấy Liền 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US Chất Lượng 470,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US Tại Quận 10 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PRO Tại Quận 10 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X3M Gía Sinh Viên 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US Gía Bao Nhiêu 380,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M Chất Lượng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US Uy Tín 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5L Lấy Liền 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 SERIES Lấy Liền 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US Chất Lượng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US Gía Sinh Viên 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG M Gía Sinh Viên 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 Uy Tín 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 Quận Bình Thạnh 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US Hcm 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US Hcm 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US Uy Tín 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P460I Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P480 Chính Hãng 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P560E Chính Hãng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P560I Chất Lượng 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P580 Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q310I Gía Sinh Viên 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q320E Lấy Liền 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430 Hcm 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430E Quận Bình Thạnh 320,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430H Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q530 Uy Tín 460,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX410 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411H Gía Rẻ 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411I Chất Lượng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R430I Hcm 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R440I Uy Tín 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R480I Tại Quận 2 500,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R519 Lấy Liền 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R522 Lấy Liền 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R530 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R530CE Gía Rẻ 490,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R540E Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R540I Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580E Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580I Gía Rẻ 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R610 Gía Sinh Viên 430,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R620E Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R730C Chính Hãng 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R780E Chính Hãng 440,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R780VE Chính Hãng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC510E Uy Tín 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC512 Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC512I Lấy Liền 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF510E Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF511 Chất Lượng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF710E Lấy Liền 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF711 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV510I Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV511I Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV515I Hcm 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV520I Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV711I Chính Hãng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV720I Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF310 Gía Rẻ 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF410 Gía Rẻ 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF411I Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF510 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X360 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X460 Lấy Liền 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X460I Gía Rẻ 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US Gía Sinh Viên 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US Chất Lượng 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP R431 Hcm 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4A Lấy Liền 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4C Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V Gía Rẻ 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z Hcm 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN Uy Tín 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5AI Hcm 490,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5C Chính Hãng 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5KJ Lấy Liền 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5M Gía Rẻ 400,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5PS Gía Rẻ 260,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E7A Lấy Liền 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300U1A Lấy Liền 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4A Hcm 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN Tại Quận 12 360,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V5A Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V5AI Hcm 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E5A Lấy Liền 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E7A Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E7AI Hcm 360,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305U1A Uy Tín 350,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305V5A Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305V5AI Hcm 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350E5C Uy Tín 380,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350E7C Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-350U2B Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350U2Y Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350V5C Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355E5C Lấy Liền 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355E7C Lấy Liền 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355V5C Hcm 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP365E5C Uy Tín 410,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP470R4E Chất Lượng 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500E5A Gía Sinh Viên 340,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500P4A Hcm 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500P4C Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R3M Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R4K Lấy Liền 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5H Lấy Liền 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L Hcm 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5LA Tại Quận 5 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5M Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500V5C Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530E5M Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U3B Chính Hãng 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U3C Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4B Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4C Lấy Liền 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN Tại Quận 6 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP535U4C Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP550P5C Gía Sinh Viên 500,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP550P7C Chất Lượng 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700G7A Gía Rẻ 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700G7C Uy Tín 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3A Tại Quận 3 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-700Z3A Hcm 350,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3AH Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3CH Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z4A Quận Thủ Đức 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5A Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5AH Lấy Liền 290,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5B Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Hcm 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Lấy Liền 450,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP780Z5E Lấy Liền 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5H Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M Tại Quận 9 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3A Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3B Tại Quận 2 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3C Gía Sinh Viên 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3D Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3E Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3F Hcm 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3G Lấy Liền 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US Tại Quận 10 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4B Lấy Liền 280,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4C Uy Tín 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4D Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5L Uy Tín 450,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5LI Lấy Liền 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N Chính Hãng 500,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP905S3GI Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q310 Chất Lượng 250,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN Gía Sinh Viên 320,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN Chính Hãng 260,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430 Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412 Tại Quận 2 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Chất Lượng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Uy Tín 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX511 Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439 Gía Sinh Viên 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN Hcm 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN Lấy Liền 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN Uy Tín 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN Hcm 330,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN Hcm 430,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Lấy Liền 330,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN Gía Rẻ 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN Gía Sinh Viên 260,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439E Uy Tín 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408 Tại Quận 9 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN Chất Lượng 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN Gía Rẻ 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN Tại Quận 10 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN Lấy Liền 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Gía Rẻ 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Quận Bình Thạnh 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509 Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN Lấy Liền 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN Uy Tín 480,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV520 Hcm 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-S3510 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-300V4A Gía Sinh Viên 470,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-300V5A Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT370 Uy Tín 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-900X3A Hcm 260,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M Tại Quận 6 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S Uy Tín 330,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC520 Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D Lấy Liền 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D Lấy Liền 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Lấy Liền 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-SF311 Chính Hãng 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P430 Gía Rẻ 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P460 Tại Quận 11 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P480 Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P530 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P560 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG P580 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG PV510 Lấy Liền 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q320 Lấy Liền 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428-DS02 Tại Quận 4 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428E Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430E Lấy Liền 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430H Uy Tín 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430-JU01 Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG QX311 Lấy Liền 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG QX411H Chất Lượng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG QX412 Lấy Liền 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R409 Gía Sinh Viên 320,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R428 Hcm 470,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R429 Tại Quận 6 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R430 Uy Tín 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R439 Hcm 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R439-DA04 Uy Tín 320,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R440 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R467 Tại Quận 10 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R480 Chất Lượng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R510 Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R519 Chính Hãng 300,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R522 Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R530 Tại Quận 11 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R538 Lấy Liền 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R540 Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R580 Gía Bao Nhiêu 390,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R610 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R620 Chính Hãng 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R720 Gía Rẻ 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R730 Lấy Liền 440,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG R780 Gía Sinh Viên 390,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC410 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418 Chất Lượng 280,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418 Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A01VN Lấy Liền 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A02VN Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A04VN Hcm 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Uy Tín 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Chất Lượng 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S05VN Tại Quận 10 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S07VN Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S09VN Gía Sinh Viên 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC510 Chất Lượng 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RC512 Lấy Liền 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF510 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF710 Hcm 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF710 Lấy Liền 340,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF711 Uy Tín 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RF712 Lấy Liền 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV408 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV408-A01VN Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV409-S01VN Hcm 240,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV411 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV411-A01IN Lấy Liền 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV509 Hcm 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN Gía Sinh Viên 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV515 Uy Tín 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV520 Gía Rẻ 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV711 Hcm 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG RV720 Lấy Liền 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SENS Q45 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN Gía Rẻ 500,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US Chính Hãng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF310 Tại Quận 7 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Gía Rẻ 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Quận Thủ Đức 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S03VN Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF411 Gía Rẻ 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF510 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG SF510-S02DE Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG X10 Gía Rẻ 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG X120 Gía Rẻ 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG X360 Lấy Liền 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG X460 Hcm 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SAMSUNG XE500 Lấy Liền 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SASMUNG NP-Q320 Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop SASMUNG NP-Q530 Uy Tín 290,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .