Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop MSI CR400 Uy Tín 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR400 Lấy Liền 220,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR42 Quận Bình Thạnh 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR420 Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR43 6M Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR460 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR600 Chính Hãng 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR61 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR62 Chất Lượng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR640 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR70 Quận Phú Nhuận 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR700-012US Hcm 330,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR72 6M Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR72 6ML Chính Hãng 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CR72 7ML Uy Tín 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420 Uy Tín 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420-0137 Gía Rẻ 380,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420-062XVN Chính Hãng 240,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420-1453 Chính Hãng 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX420MX Hcm 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX480 Hcm 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX480 46 Chất Lượng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX61 2QC Lấy Liền 380,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX61 2QF Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX61-2PF Chính Hãng 80,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX61-2QF Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX62 2QD Tại Quận 10 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX62 6QD Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX62 6QL Chính Hãng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX62 7QL Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70 2OC Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70 2OD Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70 2QF Quận Thủ Đức 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX700-020US Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX700-053US Hcm 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70-2PF Gía Rẻ 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX70-2QF Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX72 6QD Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX72 6QL Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI CX72 7QL Chính Hãng 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI E7235-295US Gía Rẻ 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI EX460-037XVN Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI EX460X Chất Lượng 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI EX460X-003VN Lấy Liền 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI EX465 Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI FX400 Lấy Liền 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI FX400-069XVN Uy Tín 380,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI FX400-1481 Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI FX600MX-0113 Chính Hãng 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE40 20L Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE40 2OC Tại Quận 6 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE40 2OL Chất Lượng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE40 2PC Lấy Liền 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 Tại Quận 1 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 0NC Chính Hãng 430,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 0ND Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2 Chính Hãng 450,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2MSI Chất Lượng 500,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2OC Gía Rẻ 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2OD Lấy Liền 360,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2OE Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PC Hcm 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PE Hcm 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PF Gía Rẻ 340,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PG Hcm 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2PL Hcm 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2QD Gía Rẻ 440,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 2QE Chính Hãng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60 Apache Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE600 Quận Thủ Đức 80,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60-2PC Apache Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60-2PL Apache Chính Hãng 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE60-2QD Apache Tại Quận 9 470,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE603 Gía Rẻ 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QC Uy Tín 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QD Gía Rẻ 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QE Tại Quận 3 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QF Gía Rẻ 80,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 2QL Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QC Uy Tín 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QD Tại Quận 10 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QE Chất Lượng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QF Hcm 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 6QL Chất Lượng 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 7RD Gía Rẻ 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62 7RE Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62-2QD Apache Chính Hãng 220,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62MVR 7RG Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62VR 6RF Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62VR 7RF Uy Tín 280,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE62VR 7RF Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE63 7RC Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE63 7RD Gía Rẻ 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE63VR 7RE Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE63VR 7RF Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 Hcm 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 0NC Uy Tín 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 0ND Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2OC Gía Sinh Viên 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2OE Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2PC Chất Lượng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2PE Lấy Liền 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2PL Lấy Liền 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2QD Gía Sinh Viên 490,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 2QE Lấy Liền 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70 Apache Gía Rẻ 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE700 Chính Hãng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70-0NC Lấy Liền 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE70-2QD Apache Gía Sinh Viên 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QC Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QD Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QE Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QF Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 2QL Chính Hãng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QC Chất Lượng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QD Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QE Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QF Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 6QL Uy Tín 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 7RD Uy Tín 460,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72 7RE Quận Bình Thạnh 290,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72MVR 7RG Chất Lượng 260,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72VR 6RF Gía Rẻ 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE72VR 7RF Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE73 7RC Chất Lượng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE73 7RD Tại Quận 2 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE73VR 7RE Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GE73VR 7RF Uy Tín 230,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF62 7RD Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF62 7RE Lấy Liền 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF62VR 7RF Hcm 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF72 7RD Gía Sinh Viên 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF72 7RE Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GF72VR 7RF Hcm 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 6QC Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 6QD Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 6QE Gía Sinh Viên 280,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 6QF Lấy Liền 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 7QF Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 7RD Tại Quận 1 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 7RDX Lấy Liền 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62 7REX Lấy Liền 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7RC Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7RD Gía Rẻ 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7RDX Chính Hãng 320,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7RE Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62M 7REX Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62MVR 7RFX Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL62VR 7RFX Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 6QC Uy Tín 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 6QD Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 6QE Chính Hãng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 6QF Chính Hãng 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 7QF Gía Sinh Viên 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 7RD Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 7RDX Uy Tín 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72 7REX Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72M 7RDX Chất Lượng 430,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72M 7REX Tại Quận 10 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GL72VR 7RFX Uy Tín 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60 2OD Chất Lượng 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60 2PE Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60 2QE Gía Rẻ 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60 2QF Chất Lượng 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP60-2QF 896 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 2QD Chính Hãng 310,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 2QE Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 6QE Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 6QF Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 7QF Quận Phú Nhuận 240,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 7RDX Quận Phú Nhuận 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 7RE Uy Tín 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62 7REX Uy Tín 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62M 7RD Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62M 7RDX Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62M 7REX Hcm 320,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP62MVR 7RFX Uy Tín 260,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 2OD Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 2PE Lấy Liền 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 2QE Uy Tín 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 2QF Gía Sinh Viên 330,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP70 Leopard Gía Rẻ 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 2QD Chất Lượng 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 2QE Tại Quận 6 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 6QE Chính Hãng 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 6QF Chất Lượng 450,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7QF Hcm 460,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7RD Chính Hãng 470,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7RDX Chính Hãng 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7RE Chính Hãng 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72 7REX Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72M 7RDX Lấy Liền 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72M 7REX Uy Tín 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72MVR 7RFX Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72VR 6RF Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72VR 7RF Chính Hãng 250,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GP72VR 7RFX Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS30 2M Chất Lượng 430,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS32 6QE Chính Hãng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS40 6QD Gía Sinh Viên 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS40 6QE Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS43VR 6RE Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS43VR 7RE Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2PC Chính Hãng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2PE Uy Tín 280,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2PL Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2PM Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2QC Uy Tín 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2QD Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 2QE Chất Lượng 440,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 6QC Uy Tín 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 6QD Lấy Liền 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 6QE Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS60 Ghost Chính Hãng 470,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS620 Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS63 7RD Gía Sinh Viên 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS63 7RE Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS63VR 7RF Gía Rẻ 380,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS63VR 7RG Gía Sinh Viên 260,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2OC Chất Lượng 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2OD Chất Lượng 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2OD Chính Hãng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2PC Chất Lượng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2PE Hcm 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2QC Gía Rẻ 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2QD Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 2QE Gía Rẻ 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 6QC Gía Sinh Viên 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 6QD Lấy Liền 440,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 6QE Gía Sinh Viên 490,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS70 STEALTH Hcm 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS72 6QC Gía Sinh Viên 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS72 6QD Hcm 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS72 6QE Chính Hãng 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS73 7RE Gía Sinh Viên 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS73VR 6RF Chính Hãng 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS73VR 7RF Gía Sinh Viên 400,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GS73VR 7RG Gía Rẻ 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 0ND Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 0NE Gía Rẻ 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2OC Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2OD Uy Tín 260,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2PC Hcm 440,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2PE Gía Sinh Viên 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2QD Lấy Liền 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT60 2QE Chính Hãng 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT62VR 6RD Chính Hãng 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT62VR 6RE Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT62VR 7RD Uy Tín 430,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT62VR 7RE Uy Tín 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT640 Uy Tín 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT640-1656 Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 0NC Tại Quận 11 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 0ND Gía Sinh Viên 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 0NE Lấy Liền 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2OC Lấy Liền 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2OD Uy Tín 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2PC Uy Tín 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2PE Gía Sinh Viên 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 2QD Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 DOMINATOR Uy Tín 470,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT70 DRAGON Hcm 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 2PC Chất Lượng 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 2PE Gía Rẻ 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 2QD Lấy Liền 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 2QE Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 6QD Uy Tín 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 6QE Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72 DOMINATOR Hcm 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72-2QD 1257 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72-2QD Dominator Gía Sinh Viên 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72-2QE Dominator Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72S 6QD Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72S 6QE Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72S 6QF Lấy Liền 280,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72VR 6RD Gía Sinh Viên 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72VR 6RE Gía Rẻ 490,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72VR 7RD Lấy Liền 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT72VR 7RE Hcm 480,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73EVR 7RD Gía Rẻ 500,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73EVR 7RE Gía Sinh Viên 450,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73EVR 7RF Tại Quận 6 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73VR 6RE Chất Lượng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73VR 6RF Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73VR 7RE Gía Rẻ 230,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT73VR 7RF Uy Tín 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT75VR 7RE Chất Lượng 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT75VR 7RF Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80 2QC Quận Bình Thạnh 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80 2QD Lấy Liền 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80 2QE Lấy Liền 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80-2QD 237 Chính Hãng 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT80S 6QD Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT83VR 6RE Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT83VR 6RF Lấy Liền 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT83VR 7RE Tại Quận 8 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GT83VR 7RF Hcm 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV62 7RC Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV62 7RD Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV62 7RE Uy Tín 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV62VR 7RF Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV72 7RD Chính Hãng 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV72 7RE Chất Lượng 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GV72VR 7RF Chất Lượng 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX60 Destroyer Chính Hãng 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX620 Gía Sinh Viên 430,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX630-001US Gía Sinh Viên 220,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX633-044US Hcm 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX633-070US Tại Quận 3 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX680 FHD Gía Sinh Viên 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI GX740-434US Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 2QD Hcm 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 2QE Lấy Liền 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 6QD Gía Rẻ 300,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 6QE Tại Quận 5 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE60 7RD Chính Hãng 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE62 7RD Tại Quận 10 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 2QD Uy Tín 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 2QE Lấy Liền 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 6QD Chất Lượng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 6QE Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE70 7RD Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE72 7RD Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PE72 7RE Chất Lượng 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PL60 7RD Chính Hãng 290,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PL62 7RC Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI PL62 7RD Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI U140-N034 Tại Quận 4 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE62 7RI Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE62 7RIX Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE62 7RJ Lấy Liền 240,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE62 7RJX Hcm 470,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE72 7RJ Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WE72 7RJX Gía Rẻ 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS60 6QH Lấy Liền 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS60 6QI Gía Rẻ 450,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS60 6QJ Hcm 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS60 7RJ Gía Rẻ 400,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS63 7RK Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS63VR 7RL Hcm 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS72 6QH Uy Tín 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS72 6QI Tại Quận 11 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WS72 6QJ Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QI Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QJ Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QK Gía Rẻ 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QL Gía Rẻ 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QM Chất Lượng 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT72 6QN Chính Hãng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI WT73VR 7RM Hcm 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X340-1352 Hcm 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X400-1462 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X340 Gía Rẻ 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X350 Uy Tín 500,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X400 Quận Tân Phú 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X420 Gía Sinh Viên 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop MSI X-Slim X600 Uy Tín 300,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .