Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 2470 Lấy Liền 250,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 2575 Gía Sinh Viên 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 3000 G230 Hcm 440,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 310U Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 4460 Lấy Liền 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 510 Chính Hãng 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 5100C Quận Bình Thạnh 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 520 Uy Tín 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 520S Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 526 Gía Rẻ 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 5820 Uy Tín 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 6575 Chính Hãng 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 7560 Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO 7757 Gía Rẻ 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B110 Quận Bình Thạnh 340,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B40 Chất Lượng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B41 Hcm 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B430 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B4400 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B4400S Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B4450S Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B450 Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B450 Tại Quận 11 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B460 Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B460E Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B470 Chính Hãng 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B470E Gía Rẻ 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B475 Gía Rẻ 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B475E Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B480 Chất Lượng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B485 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B490 Gía Sinh Viên 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B490S Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B50 Gía Sinh Viên 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B51 Lấy Liền 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B5400 Tại Quận 2 400,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B570 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B570E Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B570E2 Gía Rẻ 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B575 Chất Lượng 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B575E Gía Sinh Viên 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B580 Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B590 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B70 Chính Hãng 340,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO B71 Quận Phú Nhuận 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C460 Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C461 Hcm 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C462 Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C465 Gía Sinh Viên 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C467 Chất Lượng 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO C640 Lấy Liền 450,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E10 Lấy Liền 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E31 Hcm 320,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E40 Gía Rẻ 310,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E41 Gía Sinh Viên 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E430 Hcm 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E4325 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E4430 Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E49 Gía Rẻ 430,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E50 Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E51 Chính Hãng 490,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO E660 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 13 Chất Lượng 360,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 14 Chất Lượng 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 15 Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 2 Uy Tín 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO EDGE E49 Uy Tín 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 10 Gía Rẻ 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK Hcm 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 14 Gía Sinh Viên 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 14D Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 15 Chất Lượng 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 15D Chất Lượng 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 Chính Hãng 380,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 14 Gía Rẻ 260,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 15 Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 PRO Uy Tín 220,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 3 Gía Sinh Viên 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 3 Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 4 Tại Quận 9 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 5 Hcm 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G230 Hcm 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G40 Chính Hãng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G400 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G400M Gía Rẻ 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4030 Gía Rẻ 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070_2549 Lấy Liền 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070_4338 Gía Sinh Viên 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070_4340 Chất Lượng 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G4070_5942 Hcm 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G410 Gía Sinh Viên 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G430 Hcm 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G450 Tại Quận 4 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G460 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G465 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G470 Gía Sinh Viên 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G475 Uy Tín 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G480 Hcm 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G50 Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G500 Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G500S Gía Sinh Viên 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5030 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070 Tại Quận 1 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_2270 Lấy Liền 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_3771 Lấy Liền 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_3773 Hcm 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_6136 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_8271 Gía Rẻ 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G5070_9504 Gía Sinh Viên 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G510 Gía Rẻ 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G530 Gía Sinh Viên 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G550 Chất Lượng 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G555 Chất Lượng 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G555 Chất Lượng 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G560 Gía Sinh Viên 490,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G570 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G575 Tại Quận 6 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G580 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G60 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G640 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G770 Chất Lượng 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO G80 Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO HELIX 1 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Gía Rẻ 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 100 Uy Tín 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH Hcm 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 100S Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 110 Uy Tín 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 110S Gía Rẻ 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 120S Gía Rẻ 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 Chính Hãng 250,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 300 Quận Tân Phú 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 300S Hcm 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 305 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 310 Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH Hcm 260,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 310S Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Chất Lượng 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 320S Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 500 Uy Tín 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 500S Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 510 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 510S Lấy Liền 240,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 700 Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S Lấy Liền 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH Uy Tín 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK Chất Lượng 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 720 Lấy Liền 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 720S Hcm 490,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G360 Tại Quận 8 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G40 Quận Phú Nhuận 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G400 Tại Quận 12 500,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G400S Chất Lượng 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G405 Lấy Liền 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G405S Chất Lượng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G41 Gía Sinh Viên 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G410 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G460E Gía Sinh Viên 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G470 Gía Sinh Viên 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G475 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G480 Gía Rẻ 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G485 Uy Tín 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Chính Hãng 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G500 Gía Rẻ 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G500S Chính Hãng 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G505 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G505S Chất Lượng 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G51 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G510 Chính Hãng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G510S Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G560E Gía Rẻ 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G570 Uy Tín 480,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G575 Tại Quận 6 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G580 Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G585 Uy Tín 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G70 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G700 Chính Hãng 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G710 Chất Lượng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G770 Hcm 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N580 Uy Tín 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N581 Chính Hãng 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N585 Chính Hãng 350,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N586 Lấy Liền 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P400 Tại Quận 9 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P500 Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH Chính Hãng 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P580 Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P585 Hcm 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S10 Tại Quận 9 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S100 Gía Sinh Viên 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S100C Tại Quận 4 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S110 Chính Hãng 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S200 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S205 Gía Rẻ 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S205S Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S206 Lấy Liền 470,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S210 Chất Lượng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S215 Chất Lượng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S300 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S310 Hcm 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S400 Chính Hãng 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S400U Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S405 Chất Lượng 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S410 Chất Lượng 260,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S410P Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH Lấy Liền 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S415 Chất Lượng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH Gía Rẻ 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S500 Chính Hãng 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH Uy Tín 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S510P Gía Sinh Viên 360,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U260 Gía Rẻ 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U300E Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U300S Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U310 Uy Tín 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH Gía Rẻ 400,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U330 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH Quận Thủ Đức 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U330P Hcm 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U400 Chất Lượng 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U410 Lấy Liền 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U430P Hcm 310,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH Uy Tín 310,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 Uy Tín 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P Uy Tín 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A Gía Rẻ 490,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 Hcm 400,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 Chính Hãng 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P Uy Tín 240,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 Hcm 280,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 Lấy Liền 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH Chính Hãng 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 Uy Tín 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 Chất Lượng 400,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 Chất Lượng 80,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S Chính Hãng 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 Lấy Liền 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 Lấy Liền 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO Gía Rẻ 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 Chính Hãng 240,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 Hcm 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 Hcm 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 Lấy Liền 280,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 Gía Sinh Viên 450,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S Chất Lượng 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 Gía Rẻ 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 Gía Rẻ 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 Uy Tín 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 Chất Lượng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 Gía Sinh Viên 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH Chất Lượng 490,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 Uy Tín 290,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 Tại Quận 1 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 Hcm 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 Chính Hãng 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH Hcm 360,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 Quận Tân Phú 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 Gía Rẻ 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 Uy Tín 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 Chất Lượng 320,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD320S Lấy Liền 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPADG780 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K2450 Gía Rẻ 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K29 Hcm 490,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K4350 Chính Hãng 310,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K4450 Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO K49 Tại Quận 1 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L410 Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L410 Quận Phú Nhuận 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L412 Gía Rẻ 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L412 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L512 Gía Sinh Viên 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO L512 Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO LEGION Y520 Uy Tín 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO LEGION Y720 Gía Bao Nhiêu 390,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO LEGION Y920 Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 Hcm 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO MIIX3 Quận Phú Nhuận 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO MIIX3 1030 Hcm 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO N100 Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO N580 Gía Sinh Viên 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R50 Chính Hãng 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R51 Uy Tín 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R52 Gía Sinh Viên 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R60 Chính Hãng 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO R61 Lấy Liền 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S10 Gía Sinh Viên 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S102 Hcm 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S12 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S12 Lấy Liền 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S2030 Chất Lượng 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S2030_6833 Lấy Liền 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S21E-20 Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S3 YOGA 14 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S400 Gía Rẻ 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S405 S410P Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S410P Gía Rẻ 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S500 Chính Hãng 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S510 Chính Hãng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S515 Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO S9 Uy Tín 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO SL400 Gía Sinh Viên 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO SL410 Uy Tín 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T23 Hcm 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T40 Lấy Liền 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T400 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T400S Hcm 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T41 Uy Tín 400,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T410I_S Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T42 Chất Lượng 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T420S Tại Quận 6 290,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T43 Chất Lượng 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T430 Chất Lượng 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T430S Lấy Liền 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T440 Chất Lượng 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T440P Gía Rẻ 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T450S 14 Hcm 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T500 Lấy Liền 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T510 Hcm 360,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T520 Lấy Liền 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T60 Chính Hãng 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO T61 Chất Lượng 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) Gía Sinh Viên 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 11E Gía Rẻ 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 Lấy Liền 330,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 Uy Tín 220,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD A275 Tại Quận 4 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD A475 Lấy Liền 320,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E130 Lấy Liền 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E220S Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E420 Gía Sinh Viên 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E460 Uy Tín 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E555 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 Gía Sinh Viên 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 Uy Tín 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 Gía Sinh Viên 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 Gía Sinh Viên 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S Uy Tín 310,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 Uy Tín 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 Uy Tín 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 Quận Thủ Đức 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 Gía Sinh Viên 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C Uy Tín 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 Quận Tân Phú 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 Gía Sinh Viên 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 Chính Hãng 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 Hcm 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P Gía Sinh Viên 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 Chính Hãng 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 Chất Lượng 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 Lấy Liền 500,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C Gía Sinh Viên 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 Lấy Liền 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 Hcm 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 Tại Quận 2 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 Tại Quận 8 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 Tại Quận 11 490,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH Gía Rẻ 290,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L420 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L421 Hcm 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L430 Chính Hãng 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L440 Chất Lượng 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L450 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L460 Lấy Liền 240,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L520 Hcm 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L530 Tại Quận 8 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L540 Quận Bình Thạnh 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L560 Hcm 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P50 Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P50S Tại Quận 2 480,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P51 Chính Hãng 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P51S Lấy Liền 120,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P70 Chính Hãng 460,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P71 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S430 Tại Quận 7 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S431 Chính Hãng 240,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S440 Uy Tín 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S531 Uy Tín 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S540 Gía Sinh Viên 390,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T25 Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420 Gía Rẻ 220,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420I Hcm 380,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420S Chất Lượng 230,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420SI Gía Sinh Viên 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430I Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430S Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430SI Hcm 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430U Chất Lượng 380,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T431S Gía Rẻ 220,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T440 Gía Sinh Viên 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T440P Gía Rẻ 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T440S Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T450 Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T450S Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T460 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T460P Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T470 Quận Phú Nhuận 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T470S Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T520 Hcm 260,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T520I Hcm 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T530 Quận Bình Thạnh 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T530I Uy Tín 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T540P Chất Lượng 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T550 Chính Hãng 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T560 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T570 Chính Hãng 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W520 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W530 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W540 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W541 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W550S Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 Chính Hãng 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN Hcm 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN Tại Quận 3 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN Lấy Liền 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN Chất Lượng 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X120E Lấy Liền 260,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X121E Uy Tín 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X130E Gía Sinh Viên 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X131E Gía Rẻ 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X140E Tại Quận 6 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X220 Hcm 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X220I Uy Tín 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X230 Uy Tín 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X230I Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X230S Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X240 Gía Rẻ 500,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X240S Gía Rẻ 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X250 Chính Hãng 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X260 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E Lấy Liền 280,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN Gía Rẻ 360,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK Gía Rẻ 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 Chất Lượng 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 Lấy Liền 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 Gía Rẻ 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 Hcm 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 Hcm 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 Gía Rẻ 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 Lấy Liền 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 Gía Sinh Viên 450,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 Gía Rẻ 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADT460S Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADX270 Uy Tín 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U1 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U110 Lấy Liền 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U150 Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U160 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U260 Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U300S Tại Quận 3 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U310 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U310TOUCH Gía Rẻ 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U330 Gía Rẻ 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U400 Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U410 Chính Hãng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U4170 Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U450P Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U450P Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U460 Chất Lượng 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO U620 Chất Lượng 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 Chính Hãng 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO V410 Chất Lượng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO V460 Chất Lượng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO V470 Chính Hãng 280,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO V480C Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W500 Tại Quận 10 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W510 Uy Tín 260,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W530 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W701 Lấy Liền 270,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO W701DS Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X1 Uy Tín 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X1 YOGA Tại Quận 5 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X100E Chất Lượng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X100E Chính Hãng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X120E Uy Tín 440,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X200 Chất Lượng 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X201 Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X201 Lấy Liền 470,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X220 Gía Sinh Viên 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X230 Chính Hãng 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X230T Gía Sinh Viên 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X240P_S Gía Rẻ 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X30 Gía Sinh Viên 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X31 Gía Sinh Viên 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X3A40 Gía Sinh Viên 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X60 Tại Quận 2 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO X61 Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y300 Lấy Liền 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y310 Gía Rẻ 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y330 Lấy Liền 440,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y40 Hcm 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y400 Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y410 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y430 Gía Rẻ 470,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y450 Gía Rẻ 300,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y460 Gía Bao Nhiêu 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y470 Lấy Liền 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y480 Hcm 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y50 Chính Hãng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y5070 Hcm 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y510 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y510P Lấy Liền 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y530 Quận Phú Nhuận 470,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y550 Chất Lượng 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y550P Hcm 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y560 Chất Lượng 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y560D Hcm 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y560P Lấy Liền 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y570 Chất Lượng 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y70 Gía Rẻ 260,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y7070 Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Y740 Tại Quận 3 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 10 Chính Hãng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 11S Tại Quận 4 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 13 Quận Tân Phú 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 13 20175 Uy Tín 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 14 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 15 Uy Tín 280,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 Hcm 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 11 Gía Sinh Viên 80,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 Chất Lượng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 PRO Tại Quận 2 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 Uy Tín 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 Gía Rẻ 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 11 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 14 Hcm 470,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 Uy Tín 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 460 Chất Lượng 470,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 500 Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 500 Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 510 Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 520 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 520 14 Lấy Liền 450,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 700 Hcm 380,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 900 Chính Hãng 410,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 900S Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA S3 Gía Rẻ 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO YOGA11S Chất Lượng 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z360 Lấy Liền 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z400 Chính Hãng 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z4000 Hcm 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z4070 Uy Tín 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z410 Hcm 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z460 Gía Sinh Viên 320,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z470 Chính Hãng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z480 Chất Lượng 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z5070 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z510 Gía Rẻ 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z5170 Lấy Liền 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z560 Tại Quận 10 240,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z560 Quận Thủ Đức 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z570 Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop LENOVO Z61 Lấy Liền 80,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .
Chat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop LENOVO sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop LENOVO được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop LENOVO thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop LENOVO được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !