Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU 1718 Tại Quận 4 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A1110 Gía Rẻ 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A1120 Chính Hãng 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A1220 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A530 Chất Lượng 470,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A531 Chất Lượng 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A532 Chất Lượng 470,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A6220 Gía Rẻ 440,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU A6230 Tại Quận 9 440,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH530 Chính Hãng 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH531 Uy Tín 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH532 Chất Lượng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH544 Tại Quận 9 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH550 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH551 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH552 Gía Rẻ 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH555 Uy Tín 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH564 Hcm 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AH701 Chất Lượng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO A3667G Chính Hãng 360,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO L1310G Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Uy Tín 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Uy Tín 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Lấy Liền 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Lấy Liền 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Uy Tín 440,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Lấy Liền 300,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Hcm 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Gía Sinh Viên 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Lấy Liền 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Gía Rẻ 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Gía Rẻ 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Tại Quận 1 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Lấy Liền 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Uy Tín 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Quận Phú Nhuận 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Chính Hãng 310,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Lấy Liền 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Hcm 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Quận Bình Thạnh 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Gía Rẻ 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Chất Lượng 450,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Uy Tín 240,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Uy Tín 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Gía Rẻ 380,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Chính Hãng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Lấy Liền 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Hcm 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Hcm 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Gía Rẻ 260,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Gía Rẻ 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Quận Thủ Đức 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Tại Quận 7 440,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Lấy Liền 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU BH531 Lấy Liền 420,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Uy Tín 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Tại Quận 1 330,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Gía Rẻ 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Gía Rẻ 390,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Gía Sinh Viên 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Hcm 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Gía Sinh Viên 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E544 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E554 Uy Tín 320,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E733 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E734 Tại Quận 10 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E743 Gía Rẻ 290,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E744 Hcm 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E751 Tại Quận 12 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E752 Hcm 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E753 Uy Tín 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E754 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E755 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU E780 Gía Rẻ 390,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Chất Lượng 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Lấy Liền 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Uy Tín 360,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Lấy Liền 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Hcm 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Gía Sinh Viên 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Lấy Liền 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Quận Bình Thạnh 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Lấy Liền 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Gía Sinh Viên 440,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Hcm 280,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Gía Rẻ 260,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Chính Hãng 430,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Chất Lượng 360,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Chính Hãng 360,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Lấy Liền 410,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU H730 Gía Sinh Viên 240,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU L1010 Uy Tín 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH520 Chính Hãng 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH522 Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH530 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH531 Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH532 Lấy Liền 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH700 Chất Lượng 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH701 Uy Tín 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LH772 Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Gía Sinh Viên 280,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Gía Rẻ 370,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Lấy Liền 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Tại Quận 2 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Tại Quận 12 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Chính Hãng 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Hcm 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Gía Sinh Viên 230,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Chất Lượng 400,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Uy Tín 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Gía Sinh Viên 430,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Gía Sinh Viên 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Gía Rẻ 320,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Gía Rẻ 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Gía Sinh Viên 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Chất Lượng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Gía Rẻ 230,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Lấy Liền 230,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Hcm 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Quận Tân Phú 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Chất Lượng 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Lấy Liền 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Gía Sinh Viên 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Hcm 360,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Hcm 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Chính Hãng 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Chất Lượng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Chất Lượng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Hcm 360,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Chính Hãng 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Uy Tín 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Gía Sinh Viên 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Gía Sinh Viên 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Lấy Liền 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Chính Hãng 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Chính Hãng 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Quận Phú Nhuận 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Gía Sinh Viên 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Gía Sinh Viên 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Chính Hãng 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Gía Sinh Viên 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Gía Rẻ 460,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Lấy Liền 330,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Gía Sinh Viên 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Gía Rẻ 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Uy Tín 160,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Gía Rẻ 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Uy Tín 430,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Chính Hãng 330,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Chất Lượng 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Quận Tân Phú 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Uy Tín 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Uy Tín 330,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Tại Quận 9 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Gía Sinh Viên 90,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU LL730 Chất Lượng 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU M1010 Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU M7440 Tại Quận 4 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU MH330 Uy Tín 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU MH380 Chất Lượng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU N3530 Lấy Liền 240,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU N6410 Quận Phú Nhuận 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU NH532 Uy Tín 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU NH751 Uy Tín 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P3110 Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P701 Chất Lượng 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P702 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P7120 Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P770 Hcm 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P772 Chính Hãng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU P8010 Gía Rẻ 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU PH521 Gía Sinh Viên 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU PH530 Gía Rẻ 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU PH701 Chính Hãng 230,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU PH702 Uy Tín 350,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q555 Gía Rẻ 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q572 Chất Lượng 380,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q584 Lấy Liền 240,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q702 Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU Q704 Gía Sinh Viên 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S561 Chính Hãng 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S6420 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S6421 Uy Tín 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S710 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S751 Hcm 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S752 Lấy Liền 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S761 Hcm 250,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S762 Gía Rẻ 330,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S792 Gía Sinh Viên 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S904 Lấy Liền 280,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU S935 Chất Lượng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SD50 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH530 Gía Rẻ 290,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH561 Gía Sinh Viên 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH572 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH760 Tại Quận 3 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH761 Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH762 Chất Lượng 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH771 Chính Hãng 400,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH772 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU SH782 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Gía Sinh Viên 260,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Chất Lượng 280,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Gía Sinh Viên 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Chính Hãng 340,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Chính Hãng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Hcm 260,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Tại Quận 9 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T935 Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T901 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T902 Uy Tín 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T904 Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU T935 Hcm 360,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU U745 Hcm 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU U772 Uy Tín 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU UH554 Gía Sinh Viên 490,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU UH572 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU UH574 Chất Lượng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop FUJITSU V5505 Uy Tín 120,000 BH 6 ThángChat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop FUJITSU được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !