Bảng Giá Thay Bàn Phím Laptop Lenovo

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 2470 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 2575 Tại Quận 10 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 3000 G230 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 310U Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 4460 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 510 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 5100C Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 520 Tại Quận 11 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 520S Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 526 Tại Quận 10 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 5820 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 6575 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 7560 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO 7757 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B110 Tại Quận 4 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B40 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B41 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B430 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B4400 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B4400S Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B4450S Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B450 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B450 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B460 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B460E Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B470 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B470E Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B475 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B475E Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B480 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B485 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B490 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B490S Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B50 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B51 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B5400 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B570 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B570E Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B570E2 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B575 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B575E Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B580 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B590 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B70 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO B71 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO C460 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO C461 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO C462 Tại Quận 9 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO C465 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO C467 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO C640 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E10 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E31 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E40 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E41 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E430 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E4325 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E4430 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E49 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E50 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E51 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO E660 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 13 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 14 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 15 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 2 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE E49 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 10 Quận Phú Nhuận 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 14 Tại Quận 2 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 14D Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 15 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 15D Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 14 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 15 Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 PRO Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 3 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 3 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 4 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 5 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G230 Quận Phú Nhuận 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G40 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G400 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G400M Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G4030 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G4070 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_2549 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_4338 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_4340 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_5942 Tại Quận 5 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G410 Tại Quận 3 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G430 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G450 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G460 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G465 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G470 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G475 Tại Quận 11 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G480 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G50 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G500 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G500S Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G5030 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G5070 Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_2270 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_3771 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_3773 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_6136 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_8271 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_9504 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G510 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G530 Quận Thủ Đức 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G550 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G555 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G555 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G560 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G570 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G575 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G580 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G60 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G640 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G770 Tại Quận 10 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO G80 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO HELIX 1 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 100 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 100S Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 110 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 110S Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 120S Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 300 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 300S Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 305 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 310 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 310S Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 320S Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 500 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 500S Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 510 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 510S Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 700 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 720 Tại Quận 8 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 720S Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G360 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G40 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G400 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G400S Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G405 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G405S Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G41 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G410 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G460E Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G470 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G475 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G480 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G485 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G500 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G500S Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G505 Tại Quận 10 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G505S Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G51 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G510 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G510S Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G560E Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G570 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G575 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G580 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G585 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G70 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G700 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G710 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G770 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N580 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N581 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N585 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N586 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P400 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P500 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P580 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P585 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S10 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S100 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S100C Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S110 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S200 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S205 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S205S Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S206 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S210 Tại Quận 8 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S215 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S300 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S310 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S400 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S400U Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S405 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S410 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S410P Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S415 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S500 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S510P Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U260 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U300E Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U300S Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U310 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U330 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U330P Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U400 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U410 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U430P Tại Quận 12 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 Quận Thủ Đức 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 Tại Quận 8 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 Tại Quận 8 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD320S Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPADG780 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO K2450 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO K29 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO K4350 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO K4450 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO K49 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO L410 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO L410 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO L412 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO L412 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO L512 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO L512 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO LEGION Y520 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO LEGION Y720 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO LEGION Y920 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO MIIX3 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO MIIX3 1030 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO N100 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO N580 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO R50 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO R51 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO R52 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO R60 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO R61 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S10 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S102 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S12 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S12 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S2030 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S2030_6833 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S21E-20 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S3 YOGA 14 Tại Quận 3 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S400 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S405 S410P Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S410P Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S500 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S510 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S515 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO S9 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO SL400 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO SL410 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T23 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T40 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T400 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T400S Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T41 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T410I_S Quận Bình Thạnh 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T42 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T420S Quận Phú Nhuận 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T43 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T430 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T430S Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T440 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T440P Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T450S 14 Tại Quận 4 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T500 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T510 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T520 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T60 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO T61 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 11E Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD A275 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD A475 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E130 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E220S Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E420 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E460 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E555 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L420 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L421 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L430 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L440 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L450 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L460 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L520 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L530 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L540 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L560 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P50 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P50S Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P51 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P51S Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P70 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P71 Tại Quận 12 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S430 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S431 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S440 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S531 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S540 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T25 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420 Quận Bình Thạnh 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420I Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420S Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420SI Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430I Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430S Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430SI Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430U Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T431S Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T440 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T440P Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T440S Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T450 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T450S Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T460 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T460P Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T470 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T470S Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T520 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T520I Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T530 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T530I Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T540P Tại Quận 9 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T550 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T560 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T570 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W520 Quận Tân Phú 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W530 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W540 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W541 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W550S Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X120E Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X121E Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X130E Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X131E Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X140E Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X220 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X220I Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X230 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X230I Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X230S Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X240 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X240S Tại Quận 4 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X250 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X260 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN Tại Quận 10 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 Tại Quận 11 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 Quận Bình Thạnh 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADT460S Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADX270 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U1 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U110 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U150 Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U160 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U260 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U300S Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U310 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U310TOUCH Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U330 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U400 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U410 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U4170 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U450P Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U450P Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U460 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO U620 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO V410 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO V460 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO V470 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO V480C Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO W500 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO W510 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO W530 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO W701 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO W701DS Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X1 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X1 YOGA Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X100E Tại Quận 3 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X100E Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X120E Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X200 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X201 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X201 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X220 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X230 Tại Quận 2 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X230T Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X240P_S Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X30 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X31 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X3A40 Quận Tân Phú 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X60 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO X61 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y300 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y310 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y330 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y40 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y400 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y410 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y430 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y450 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y460 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y470 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y480 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y50 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y5070 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y510 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y510P Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y530 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y550 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y550P Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y560 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y560D Tại Quận 10 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y560P Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y570 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y70 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y7070 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Y740 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 10 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 11S Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 13 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 13 20175 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 14 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 15 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 11 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 PRO Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 11 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 14 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 460 Tại Quận 10 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 500 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 500 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 510 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 520 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 520 14 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 700 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 900 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 900S Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA S3 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA11S Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z360 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z400 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z4000 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z4070 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z410 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z460 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z470 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z480 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z5070 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z510 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z5170 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z560 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z560 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z570 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop LENOVO Z61 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .