Bảng Giá Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU 1718 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU A1110 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU A1120 Quận Thủ Đức 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU A1220 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU A530 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU A531 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU A532 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU A6220 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU A6230 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH530 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH531 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH532 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH544 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH550 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH551 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH552 Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH555 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH564 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AH701 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO A3667G Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO L1310G Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Tại Quận 6 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Quận Phú Nhuận 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Tại Quận 6 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU BH531 Tại Quận 8 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E544 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E554 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E733 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E734 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E743 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E744 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E751 Tại Quận 5 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E752 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E753 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E754 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E755 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU E780 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Tại Quận 12 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Tại Quận 10 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU H730 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU L1010 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LH520 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LH522 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LH530 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LH531 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LH532 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LH700 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LH701 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LH772 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Tại Quận 6 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Tại Quận 5 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Quận Thủ Đức 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Quận Phú Nhuận 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Tại Quận 5 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Quận Thủ Đức 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Tại Quận 9 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU LL730 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU M1010 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU M7440 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU MH330 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU MH380 Tại Quận 9 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU N3530 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU N6410 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU NH532 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU NH751 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU P3110 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU P701 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU P702 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU P7120 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU P770 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU P772 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU P8010 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU PH521 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU PH530 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU PH701 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU PH702 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU Q555 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU Q572 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU Q584 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU Q702 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU Q704 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S561 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S6420 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S6421 Tại Quận 9 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S710 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S751 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S752 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S761 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S762 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S792 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S904 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU S935 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SD50 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SH530 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SH561 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SH572 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SH760 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SH761 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SH762 Quận Bình Thạnh 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SH771 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SH772 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU SH782 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Tại Quận 7 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Tại Quận 11 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU T935 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU T901 Tại Quận 8 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU T902 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU T904 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU T935 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU U745 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU U772 Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU UH554 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU UH572 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU UH574 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop FUJITSU V5505 Tại Quận 10 70,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận