Bảng Giá Sạc Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V Quận Phú Nhuận 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 300E5PS Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 2 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 6 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP915S3G Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP915S3GI Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 PLUS Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940Z5LE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E4E Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5E Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5GI Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5JI Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5U Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5V Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP275E5E Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP470R5E Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP540U4E Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP680Z5E Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3E Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP870Z5GE Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP880Z5E Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP930X2K Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP930X5J Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP930X5JI Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X5JI Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US Quận Bình Thạnh 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US Tại Quận 12 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG PRO Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG XE303C12 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N120 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N145 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N145-JP01RS Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N145-JP02DE Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N148 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N148 PLUS Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N150 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N150-HAV1US Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N150-JA02 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N210 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N210 PLUS Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N220 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N220 PLUS Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N220-JA02 Tại Quận 3 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N220-JP01NL Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N310 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N510 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NB30 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC108 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC110 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC110-A01US Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK Tại Quận 7 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK Tại Quận 6 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC208 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC210 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N110 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NB30 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NB30P Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NC10 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NC20 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NF210 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NF210 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 Tại Quận 3 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 Tại Quận 2 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 Tại Quận 4 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 Tại Quận 8 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 7 SPIN Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3L Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3M Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5L Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5M Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP910S3L Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US Tại Quận 5 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 PRO Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X3M Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X5M Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940Z5L Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 SERIES Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG M Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P460I Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P480 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P560E Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P560I Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P580 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q310I Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q320E Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q430 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q430E Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q430H Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q530 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX410 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX411H Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX411I Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R430I Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R440I Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R480I Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R519 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R522 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R530 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R530CE Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R540E Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R540I Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R580E Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R580I Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R610 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R620E Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R730C Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R780E Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R780VE Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC510E Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC512 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC512I Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RF510E Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RF511 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RF710E Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RF711 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV510I Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV511I Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV515I Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV520I Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV711I Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV720I Tại Quận 10 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-SF310 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-SF410 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-SF411I Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-SF510 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-X360 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-X460 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-X460I Tại Quận 8 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP R431 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4C Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4Z Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5AI Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5C Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5KJ Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5M Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5PS Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E7A Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300U1A Tại Quận 4 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V4A Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V5A Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V5AI Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305E5A Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305E7A Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305E7AI Tại Quận 11 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305U1A Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305V5A Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305V5AI Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP350E5C Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP350E7C Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-350U2B Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP350U2Y Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP350V5C Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP355E5C Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP355E7C Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP355V5C Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP365E5C Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP470R4E Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500E5A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500P4A Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500P4C Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R3M Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R4K Quận Tân Phú 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5H Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5L Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5LA Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5M Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500V5C Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530E5M Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U3B Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U3C Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U4B Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U4C Tại Quận 10 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP535U4C Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP550P5C Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP550P7C Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700G7A Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700G7C Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z3A Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-700Z3A Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z3AH Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z3CH Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z4A Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z5A Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z5AH Tại Quận 2 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z5B Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP780Z5E Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5H Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5M Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3A Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3B Tại Quận 8 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3C Tại Quận 1 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3D Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3E Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3F Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3G Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X4B Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X4C Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X4D Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5L Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5LI Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP905S3GI Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q310 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q430 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX411 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX412 Tại Quận 2 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX511 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439 Tại Quận 1 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN Quận Phú Nhuận 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439E Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC408 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC418 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV509 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV520 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-S3510 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-300V4A Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-300V5A Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT370 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-900X3A Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RC520 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-SF311 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P430 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P460 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P480 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P530 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P560 Tại Quận 2 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P580 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG PV510 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q320 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q428 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q428-DS02 Tại Quận 4 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q428E Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q430E Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q430H Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q430-JU01 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG QX311 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG QX411H Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG QX412 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R409 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R428 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R429 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R430 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R439 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R439-DA04 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R440 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R467 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R480 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R510 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R519 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R522 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R530 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R538 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R540 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R580 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R610 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R620 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R720 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R730 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R780 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC410 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A01VN Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A02VN Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A04VN Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A05VN Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S05VN Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S07VN Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S08VN Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S09VN Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC510 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC512 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF510 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF710 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF710 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF711 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF712 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV408 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV408-A01VN Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV409-S01VN Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV411 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV411-A01IN Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV509 Tại Quận 7 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV515 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV520 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV711 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV720 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SENS Q45 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF310 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF410 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF410-S02VN Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF410-S03VN Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF411 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF510 Quận Bình Thạnh 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF510-S02DE Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG X10 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG X120 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG X360 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG X460 Quận Thủ Đức 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG XE500 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SASMUNG NP-Q320 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SASMUNG NP-Q530 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận