Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sửa Laptop FUJITSU 1718 Hư Mainboar 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU A1110 Mất Nguồn 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU A1120 Không Lên Nguồn 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU A1220 Tại Quận 12 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU A530 Chính Hãng 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU A531 Mất Nguồn 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU A532 Chất Lượng 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU A6220 Không Lên Nguồn 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU A6230 Không Lên Nguồn 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH530 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH531 Chết Ic Nguồn 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH532 Thay Chip Vga 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH544 Mất Nguồn 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH550 Treo Logo 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH551 Không Lên Nguồn 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH552 Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH555 Không Lên Nguồn 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH564 Bị Vào Nước 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AH701 Treo Logo 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO A3667G Treo Logo 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO L1310G Không Lên Nguồn 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Bị Vào Nước 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Bị Vào Nước 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Không Lên Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Gía Sinh Viên 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Bị Vào Nước 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Treo Logo 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Chính Hãng 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Bị Vào Nước 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Treo Logo 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Thay Chip Vga 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Tại Quận 8 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Lấy Liền 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Hư Mainboar 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Treo Logo 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Mất Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Mất Nguồn 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Treo Logo 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Treo Logo 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Mất Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Mất Nguồn 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Bị Vào Nước 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Mất Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Không Lên Nguồn 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Chết Ic Nguồn 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Chết Ic Nguồn 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Lấy Liền 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Treo Logo 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Bị Vào Nước 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Gía Sinh Viên 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Gía Sinh Viên 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Không Lên Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Treo Logo 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Mất Nguồn 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Chết Ic Nguồn 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU BH531 Tại Quận 2 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Thay Chip Vga 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Chết Ic Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Chất Lượng 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Bị Vào Nước 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E544 Mất Nguồn 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E554 Treo Logo 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E733 Hư Mainboar 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E734 Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E743 Bị Vào Nước 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E744 Thay Chip Vga 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E751 Mất Nguồn 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E752 Chết Ic Nguồn 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E753 Gía Sinh Viên 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E754 Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E755 Hư Mainboar 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU E780 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Mất Nguồn 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Không Lên Nguồn 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Thay Chip Vga 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Tại Quận 9 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Bị Vào Nước 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Không Lên Nguồn 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Bị Vào Nước 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Chết Ic Nguồn 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Không Lên Nguồn 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Mất Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Không Lên Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Mất Nguồn 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Lấy Liền 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Chính Hãng 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Chết Ic Nguồn 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Thay Chip Vga 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Treo Logo 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Không Lên Nguồn 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU H730 Không Lên Nguồn 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU L1010 Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LH520 Không Lên Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LH522 Mất Nguồn 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LH530 Bị Vào Nước 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LH531 Chết Ic Nguồn 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LH532 Không Lên Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LH700 Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LH701 Tại Quận 4 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LH772 Không Lên Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Chết Ic Nguồn 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Chết Ic Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Không Lên Nguồn 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Chết Ic Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Không Lên Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Chính Hãng 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Bị Vào Nước 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Hư Mainboar 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Treo Logo 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Treo Logo 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Bị Vào Nước 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Hư Mainboar 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Chính Hãng 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Thay Chip Vga 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Thay Chip Vga 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Chết Ic Nguồn 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Chết Ic Nguồn 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Bị Vào Nước 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Gía Sinh Viên 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Bị Vào Nước 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Treo Logo 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Thay Chip Vga 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Gía Sinh Viên 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Không Lên Nguồn 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Uy Tín 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Treo Logo 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Thay Chip Vga 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Treo Logo 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Hư Mainboar 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Thay Chip Vga 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Chết Ic Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Hư Mainboar 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Chính Hãng 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Bị Vào Nước 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Bị Vào Nước 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Chính Hãng 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Thay Chip Vga 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Hư Mainboar 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Chết Ic Nguồn 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Treo Logo 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Treo Logo 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Thay Chip Vga 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Gía Bao Nhiêu 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Tại Quận 5 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Mất Nguồn 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Gía Sinh Viên 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Thay Chip Vga 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Không Lên Nguồn 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Không Lên Nguồn 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Treo Logo 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Chết Ic Nguồn 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Không Lên Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Tại Quận 5 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Bị Vào Nước 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Thay Chip Vga 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Mất Nguồn 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Chính Hãng 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Chết Ic Nguồn 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Treo Logo 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Thay Chip Vga 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Không Lên Nguồn 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Hư Mainboar 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Chết Ic Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Hư Mainboar 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU LL730 Hư Mainboar 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU M1010 Thay Chip Vga 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU M7440 Thay Chip Vga 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU MH330 Mất Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU MH380 Chính Hãng 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU N3530 Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU N6410 Chết Ic Nguồn 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU NH532 Tại Quận 5 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU NH751 Thay Chip Vga 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU P3110 Treo Logo 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU P701 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU P702 Treo Logo 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU P7120 Hư Mainboar 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU P770 Không Lên Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU P772 Mất Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU P8010 Chết Ic Nguồn 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU PH521 Thay Chip Vga 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU PH530 Hư Mainboar 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU PH701 Treo Logo 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU PH702 Tại Quận 8 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU Q555 Bị Vào Nước 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU Q572 Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU Q584 Bị Vào Nước 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU Q702 Không Lên Nguồn 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU Q704 Hư Mainboar 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S561 Treo Logo 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S6420 Không Lên Nguồn 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S6421 Treo Logo 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S710 Thay Chip Vga 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S751 Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S752 Treo Logo 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S761 Bị Vào Nước 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S762 Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S792 Treo Logo 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S904 Gía Bao Nhiêu 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU S935 Chính Hãng 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SD50 Tại Quận 7 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SH530 Gía Sinh Viên 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SH561 Bị Vào Nước 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SH572 Gía Sinh Viên 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SH760 Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SH761 Bị Vào Nước 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SH762 Hư Mainboar 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SH771 Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SH772 Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU SH782 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Gía Sinh Viên 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Không Lên Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Không Lên Nguồn 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Chết Ic Nguồn 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Gía Sinh Viên 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Thay Chip Vga 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Không Lên Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Tại Quận 12 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Bị Vào Nước 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU T935 Bị Vào Nước 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU T901 Chính Hãng 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU T902 Thay Chip Vga 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU T904 Treo Logo 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU T935 Treo Logo 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU U745 Treo Logo 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU U772 Treo Logo 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU UH554 Tại Quận 8 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU UH572 Không Lên Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU UH574 Chính Hãng 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop FUJITSU V5505 Chết Ic Nguồn 350,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận