Bảng Giá Bàn Phím Laptop Toshiba

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA A660 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA C50 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA C55T Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA C640 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA C650 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA DYNABOOK Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA E205 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA E45T Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L10T Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L500 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L510 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L630 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L635 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L640 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L645 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L645 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L650 Quận Tân Phú 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L655 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L670 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA L735 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA M780 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA M900 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA MINI NB205 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA P105 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA P55T Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA P870 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS463A Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS562A Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS566A Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS569A Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS56HA Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS56MA Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PS57HA Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSA50A Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSBY3A Tại Quận 12 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSC09A Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSC0MA Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSK01A Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSK05A Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLB1A Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLB9A Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLGXA Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLQ1A Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLS1A Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLS4A Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLSAA Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLW9A Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSLWTA Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSMD1A Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSMD9A Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSPC5A Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSPCDA Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSSERA Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSSESA Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSSG0A Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSSG2A Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PST1BA Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PST3BA Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU5RA Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU5XA Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU6SA Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU6VA Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU83A Quận Thủ Đức 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU8DA Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PSU9CA Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PT15AA Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PT15BA Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA PU143A Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA R600 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA R700 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA S500 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Tại Quận 12 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Tại Quận 10 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Quận Tân Phú 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Chất Lượng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Tại Quận 6 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Hcm 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Tại Quận 12 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Quận Thủ Đức 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Tại Quận 4 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA T110 Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA U40T Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA U500 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA U505 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA U505-S2012 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA U845T Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA U925T Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA X505 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Bàn Phím Laptop TOSHIBA Z830 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .