Bảng Giá Thay Vỏ Laptop DELL

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop DELL 15R Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ADAMO 13 Uy Tín 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS Lấy Liền 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS SU9400  Gía Rẻ 490,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R2  Chính Hãng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R3  Gía Rẻ 390,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 14 Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 Quận Bình Thạnh 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2 Hcm 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2  Hcm 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R3  Gía Sinh Viên 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R2  Chính Hãng 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R3  Chính Hãng 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R4  Chính Hãng 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 18 Chất Lượng 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X Chất Lượng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R2  Gía Rẻ 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R3  Lấy Liền 360,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X Uy Tín 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X R2  Chất Lượng 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14XR1 Gía Rẻ 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M15X Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X Quận Thủ Đức 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R2  Gía Sinh Viên 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R3  Gía Sinh Viên 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R4  Hcm 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X Tại Quận 3 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X R2  Gía Sinh Viên 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI 15R 5520  Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A4 5420  Quận Bình Thạnh 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5420  Gía Rẻ 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5423  Chất Lượng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5520  Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5521  Chất Lượng 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL BMW Z4 Gía Sinh Viên 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 Gía Rẻ 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3180  Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3189  Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 13 3380  Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 3120 Chất Lượng 340,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 7310 Gía Rẻ 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INPIRON 5447 Hcm 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INPRISON 11 3147  Hcm 330,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INPRISON N5378 Hcm 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRION 14R 3420  Hcm 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1090 Chất Lượng 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 10Z 1120  Chính Hãng 450,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 Chất Lượng 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3148 Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3162 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 31623164  Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168 Gía Rẻ 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168  Uy Tín 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3169  Uy Tín 350,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3179  Gía Rẻ 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1122 M102Z  Gía Rẻ 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1150 Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1110  Hcm 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1120  Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1121  Lấy Liền 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1210 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 1370  Uy Tín 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5368 2-IN-1 Gía Rẻ 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5378 2-IN-1 Gía Sinh Viên 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5379 2-IN-1 Chính Hãng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359 Chất Lượng 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359  Uy Tín 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7368 2-IN-1 Gía Rẻ 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7378 2-IN-1 Gía Sinh Viên 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 N3010  Gía Rẻ 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1318 Gía Sinh Viên 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1320 Gía Sinh Viên 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13R 3010 Gía Sinh Viên 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z 5323  Hcm 240,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N301Z  Chính Hãng 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N311Z  Lấy Liền 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 (N4120)  Chất Lượng 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 1440  Uy Tín 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3459  Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3462  Hcm 370,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3465  Gía Sinh Viên 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3467  Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3468  Lấy Liền 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5443  Chính Hãng 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5468  Uy Tín 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7437  Tại Quận 10 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7447  Chất Lượng 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7460  Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7466 Gía Sinh Viên 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7467 Lấy Liền 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4010  Uy Tín 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4040  Lấy Liền 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3421  Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3437  Chất Lượng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020  Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030  Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050  Gía Rẻ 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1410 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1420 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1425 Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1427 Chính Hãng 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1428 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1435 Chất Lượng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1440 Gía Rẻ 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14-5442 Gía Rẻ 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1464 Hcm 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R Lấy Liền 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420 Quận Phú Nhuận 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420  Chính Hãng 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5421  Gía Rẻ 250,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437  Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010 Lấy Liền 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010  Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110 Chất Lượng 450,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110  Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R SE 7420 Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z Chất Lượng 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 1470  Gía Rẻ 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423  Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z N411Z  Uy Tín 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 Chất Lượng 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564 Hcm 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564  Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537 Hcm 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537  Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552 Tại Quận 3 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552  Tại Quận 3 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3555  Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3559  Quận Tân Phú 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3565  Uy Tín 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3567  Lấy Liền 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3568  Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5521  Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5565  Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5566  Hcm 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5567  Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568  Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568 2-IN-1 Chất Lượng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5578 2-IN-1 Tại Quận 1 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5579 2-IN-1 Lấy Liền 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7000  Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7537 Gía Rẻ 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7560  Chính Hãng 280,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7569 2-IN-1 Gía Rẻ 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7572  Gía Rẻ 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7579 2-IN-1 Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5576 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5577 Hcm 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7566 Quận Phú Nhuận 230,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7567 Gía Rẻ 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7577 Chính Hãng 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5010  Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5030 Gía Rẻ 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5010  Gía Rẻ 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5030  Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5040  Chất Lượng 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5050  Uy Tín 80,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1520 Hcm 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1521 Gía Rẻ 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1525 Gía Rẻ 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1526 Hcm 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1545 Hcm 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1546 Uy Tín 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1564 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520 Lấy Liền 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520  Gía Rẻ 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521 Gía Sinh Viên 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521  Chất Lượng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5537  Hcm 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110 Chất Lượng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110  Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R SE 7520 Hcm 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R-5520 Hcm 360,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 1570  Tại Quận 5 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 5523  Uy Tín 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1646 Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5765  Chính Hãng 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5767  Uy Tín 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7773 2-IN-1 Gía Rẻ 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7778 2-IN-1 Lấy Liền 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7779 2-IN-1 Chất Lượng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010 Chính Hãng 440,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010  Chính Hãng 480,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1720 Uy Tín 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1721 Gía Rẻ 470,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1750 Hcm 420,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1764 Lấy Liền 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R Lấy Liền 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720 Gía Sinh Viên 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720  Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5721  Uy Tín 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5737  Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R N7110  Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R SE 7720 Tại Quận 4 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3000 Chất Lượng 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 300M Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3135 Gía Sinh Viên 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3137 Quận Phú Nhuận 490,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3138 Gía Sinh Viên 470,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3147 Uy Tín 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3148 Uy Tín 370,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3152 2-IN-1  Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3153 2-IN-1  Gía Rẻ 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3157 2-IN-1  Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3158 2-IN-1  Hcm 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3162 Gía Sinh Viên 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3168 Uy Tín 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3200 Uy Tín 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3358 Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3420 Uy Tín 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3421 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3422 Uy Tín 90,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3437 Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3441 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442 Gía Sinh Viên 280,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442C Hcm 430,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3443 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3451 Chất Lượng 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3452 Hcm 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3458 Hcm 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3459 Chính Hãng 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3462 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3467 Lấy Liền 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3500 Hcm 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3520 Gía Rẻ 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3521 Hcm 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3531 Tại Quận 10 480,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3537 Uy Tín 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3541 Gía Rẻ 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3542 Lấy Liền 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3543 Tại Quận 6 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3551 Uy Tín 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3552 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3558 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3567 Lấy Liền 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3700 Tại Quận 5 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3721 Uy Tín 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3737 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3800 Gía Rẻ 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3878 Gía Sinh Viên 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5000 Gía Rẻ 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5370 Chính Hãng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5378 Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5420 Gía Rẻ 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5425 Hcm 420,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5437 Lấy Liền 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5439 Chất Lượng 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5442 Lấy Liền 420,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5445 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5447 Chất Lượng 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5448 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5451 Chất Lượng 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5452 Uy Tín 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5455 Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5457 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5458 Lấy Liền 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5459 Uy Tín 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5520 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5521 Quận Tân Phú 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5525 Hcm 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5542 Tại Quận 10 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5543 Uy Tín 450,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5545 Uy Tín 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547 Hcm 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547C Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548A Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5551 Chính Hãng 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5552 Lấy Liền 480,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5555 Gía Rẻ 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5557 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5558 Uy Tín 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5559 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5567 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5570 Chất Lượng 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5720 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5748 Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5749 Quận Phú Nhuận 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5755 Chính Hãng 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5758 Uy Tín 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5759 Lấy Liền 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5770 Gía Sinh Viên 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 630M Lấy Liền 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 6400 Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 640M Chính Hãng 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7000 Uy Tín 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 700M Uy Tín 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 710M Chính Hãng 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7347 Chính Hãng 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 Quận Bình Thạnh 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 2-IN-1  Chính Hãng 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7352 Gía Rẻ 330,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7353 2-IN-1  Hcm 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7359 2-IN-1  Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7370 Hcm 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 Lấy Liền 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 2-IN-1  Uy Tín 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7420 Hcm 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7437 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7472 Gía Sinh Viên 480,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7500 Gía Rẻ 230,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7520 Gía Sinh Viên 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7537 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7547 Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7548 Tại Quận 10 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7557 Gía Sinh Viên 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7558 Gía Sinh Viên 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7559 Chất Lượng 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7566 Chất Lượng 500,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7567 Chính Hãng 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7568 2-IN-1  Gía Rẻ 500,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7570 Chính Hãng 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7573 2-IN-1  Hcm 280,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7577 Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7720 Lấy Liền 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7737 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7746 Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8500 Gía Sinh Viên 340,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600 Chính Hãng 480,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600C Chính Hãng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9100 Uy Tín 430,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9200 Hcm 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9300 Lấy Liền 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9400 Lấy Liền 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON B120 Lấy Liền 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON B130 Gía Rẻ 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON DUO TOUCH  Uy Tín 80,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1405 Chính Hãng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1505 Uy Tín 450,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1705 Gía Rẻ 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON I15-156B Lấy Liền 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M102Z Chất Lượng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M301Z Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M411R Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M421R Chất Lượng 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M431R 5435  Uy Tín 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M501R Lấy Liền 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M5040 Chính Hãng 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M511R Uy Tín 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M521R 5525  Lấy Liền 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M531R 5535  Chất Lượng 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON M731R 5735  Quận Bình Thạnh 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1010 Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1012 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010 Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010  Chính Hãng 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011 Lấy Liền 380,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011  Gía Rẻ 80,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012 Chất Lượng 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012  Chất Lượng 440,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018  Quận Phú Nhuận 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1011 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1018 Lấy Liền 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 12 1210 Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210 Gía Rẻ 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210  Lấy Liền 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 9 910 Hcm 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI DUO 1090 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3010 Chất Lượng 480,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3437 Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3443 Tại Quận 3 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3543 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4010 Gía Sinh Viên 230,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4020 Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4030 Hcm 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4050 Gía Sinh Viên 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4110 Chính Hãng 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5010 Tại Quận 5 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5030 Chính Hãng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5040 Gía Sinh Viên 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5050 Chính Hãng 280,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5110 Chất Lượng 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5447 Uy Tín 430,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5448A Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5521 Lấy Liền 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5537 Quận Bình Thạnh 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7010 Gía Rẻ 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7420 Gía Rẻ 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON XPS GEN 2 Lấy Liền 450,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON13R  Hcm 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON14R N4010 Gía Sinh Viên 360,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRON15R  Gía Rẻ 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPIRONN 3451 Hcm 280,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPRION 1464 Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPRION M501R Hcm 240,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL INSPRION M5030 Gía Sinh Viên 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL L421X  Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 120L Lấy Liền 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3379 2-IN-1 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3380  Uy Tín 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2100 Chính Hãng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2110 Gía Rẻ 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2120 Lấy Liền 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3150 Chất Lượng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3160 Lấy Liền 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3180 Chính Hãng 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3189 Quận Phú Nhuận 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3330 Chất Lượng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3340 Hcm 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3350 Chất Lượng 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3440 Hcm 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3450 Gía Sinh Viên 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3460 Chất Lượng 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3470 Uy Tín 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3480 Uy Tín 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 34803488 Lấy Liền 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3540 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3550 Gía Rẻ 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3560 Hcm 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3570 Uy Tín 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 35803588 Gía Rẻ 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5175 2-IN-1  Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5179 2-IN-1  Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5280 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 52805288 Uy Tín 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5285 2-IN-1  Hcm 390,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5289 2-IN-1  Quận Phú Nhuận 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5404 RUGGED  Hcm 280,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5414 RUGGED  Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5450 Tại Quận 4 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 54805488 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5570 Quận Thủ Đức 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5580 Gía Rẻ 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 6430U Chính Hãng 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7204 RUGGED  Chính Hãng 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7214 Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7275 Hcm 230,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7280 Gía Rẻ 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7285 2-IN-1  Hcm 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 Gía Rẻ 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 2-IN-1  Uy Tín 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7370 Lấy Liền 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7380 Lấy Liền 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7389 2-IN-1  Chất Lượng 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7404 RUGGED  Chính Hãng 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7414 RUGGED  Chất Lượng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7480 Tại Quận 12 170,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D620 ATG  Hcm 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 ATG  Quận Bình Thạnh 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 XFR  Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630C Lấy Liền 280,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D631 Lấy Liền 80,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D800 Uy Tín 420,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D810 Lấy Liền 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D820 Chính Hãng 230,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE D830 Gía Sinh Viên 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4200 Chất Lượng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4300 Uy Tín 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4310 Gía Rẻ 280,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E52505250 Gía Rẻ 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5270 Uy Tín 360,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5400 Gía Sinh Viên 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5410 Gía Rẻ 180,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420M Gía Sinh Viên 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5430 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5440 Uy Tín 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5450 Hcm 330,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5470 Lấy Liền 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5500 Hcm 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5510 Tại Quận 5 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520M Hcm 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5530 Gía Sinh Viên 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5540 Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5550 Gía Sinh Viên 100,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5570 Gía Rẻ 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6220 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6230 Gía Sinh Viên 470,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6320 Hcm 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6330 Uy Tín 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 Quận Tân Phú 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 ATG  Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 XFR  Tại Quận 2 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 Hcm 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 ATG  Gía Rẻ 250,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 Gía Sinh Viên 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 ATG  Gía Sinh Viên 390,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 XFR  Chất Lượng 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 ATG  Hcm 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430S Hcm 330,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6440 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6500 Gía Rẻ 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6510 Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6520 Gía Rẻ 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6530 Uy Tín 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6540 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 ULTRABOOK  Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7250 Hcm 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E72507250 Gía Sinh Viên 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 Lấy Liền 490,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 MOBILE THIN Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7440 Tại Quận 5 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7450 Chính Hãng 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7470 Gía Rẻ 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 3510 Gía Rẻ 420,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 3520 Chính Hãng 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 5510 Lấy Liền 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 5520 Gía Rẻ 390,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 7510 Uy Tín 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 7520 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 7710 Chất Lượng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION 7720 Uy Tín 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M2800 Gía Rẻ 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M3800 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M4300 Hcm 500,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M4400 Chất Lượng 480,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6400 Gía Rẻ 410,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6500 Chính Hãng 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6600 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6700 Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL PRECISION M6800 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL S10-ST2  Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1350 Uy Tín 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1435 Gía Sinh Viên 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1440 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1450 Chính Hãng 460,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1457 Chất Lượng 160,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1458 Hcm 160,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 14Z Gía Sinh Viên 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 Uy Tín 110,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 1555  Uy Tín 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1535 Gía Sinh Viên 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1536 Chất Lượng 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1537 Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1538 Uy Tín 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1539 Lấy Liền 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555 Chất Lượng 120,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555N Hcm 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1557 Gía Sinh Viên 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1558 Gía Rẻ 460,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1569 Chính Hãng 360,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1735 Gía Rẻ 490,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1737 Gía Rẻ 300,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1745 Chất Lượng 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1747 Quận Bình Thạnh 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO 1749 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO PP39L Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO S1737 Tại Quận 11 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1645  Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1647  Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1340  Gía Sinh Viên 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1640  Uy Tín 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO1537  Chính Hãng 470,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO1555  Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL STUDIO1569  Quận Tân Phú 100,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1014 Hcm 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1015 Hcm 80,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1050 Gía Sinh Viên 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1088 Chất Lượng 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1200 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1220 Tại Quận 10 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 131 Hcm 500,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310 Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310N Hcm 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320 Hcm 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320N Lấy Liền 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 Chính Hãng 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3449  Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3468  Lấy Liền 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 5468  Gía Sinh Viên 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1400 Chính Hãng 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1410 Lấy Liền 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1440 Quận Tân Phú 340,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1450 Chính Hãng 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14R Hcm 460,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 Hcm 270,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3549  Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3562  Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3565  Gía Sinh Viên 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3568  Hcm 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 5568  Tại Quận 12 130,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 7570  Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1500 Gía Sinh Viên 500,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1510 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520 Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520N Uy Tín 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1540 Uy Tín 90,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1550 Gía Sinh Viên 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1700 Quận Phú Nhuận 100,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1710 Quận Bình Thạnh 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1720 Uy Tín 230,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2420 Hcm 450,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2421 Gía Rẻ 250,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2510 Chất Lượng 480,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2520 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2521 Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3300 Gía Sinh Viên 450,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3350 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3360 Hcm 180,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3400 Gía Sinh Viên 430,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3445 Chất Lượng 80,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3446 Lấy Liền 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3450 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3458 Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3459 Quận Phú Nhuận 170,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3460 Gía Sinh Viên 250,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3468 Uy Tín 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500 Chính Hãng 330,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500BR Chất Lượng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3546 Chất Lượng 310,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3550 Hcm 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3555 Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3558 Hcm 370,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3559 Chất Lượng 140,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3560 Hcm 80,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3561 Gía Rẻ 320,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3568 Quận Tân Phú 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3640 Lấy Liền 500,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3700 Chất Lượng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3750 Quận Tân Phú 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 450 Chính Hãng 340,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 500 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5459 Lấy Liền 90,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5460 Chất Lượng 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5468 Gía Rẻ 380,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5470 Chất Lượng 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5480 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5530 Chất Lượng 490,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5560 Chính Hãng 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5568 Lấy Liền 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5640 Uy Tín 240,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO 7570 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO A840 Hcm 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO A860 Gía Sinh Viên 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO A90 Gía Rẻ 200,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V13 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V130 Uy Tín 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V131 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2420 Chất Lượng 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2421 Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2521 Gía Sinh Viên 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3300 Chính Hãng 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3350 Quận Bình Thạnh 290,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3450 Chính Hãng 500,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3460 Uy Tín 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3500 Chính Hãng 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3550 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3560 Gía Rẻ 210,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5460 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5470 Quận Tân Phú 430,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400  Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 11 9P33  Uy Tín 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 12 Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 12 9250  Lấy Liền 390,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q23  Hcm 360,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q33  Gía Sinh Viên 360,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 Hcm 210,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9333  Gía Sinh Viên 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9343  Uy Tín 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9350  Chính Hãng 220,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9360  Hcm 110,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 9365 2-IN-1 Uy Tín 150,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 L321X  Gía Rẻ 230,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13 L322X  Chất Lượng 280,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 1340 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 13Z Tại Quận 1 200,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 14 Hcm 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 14 L401X  Lấy Liền 260,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 14 L421X  Chính Hãng 380,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 14Z L412Z  Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 Gía Rẻ 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 9530  Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550  Chính Hãng 230,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 9560  Lấy Liền 90,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 L501X  Chất Lượng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 L502X  Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15 L521X  Chính Hãng 430,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15Z Chính Hãng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 15Z L511Z  Chất Lượng 370,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 1640 Gía Rẻ 440,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 1645 Chất Lượng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 1647M Hcm 370,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 17 Gía Sinh Viên 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 17 L701X  Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 17 L702X  Hcm 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 8500 Tại Quận 10 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 9343 Hcm 110,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS 9360 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS DUO 12  Gía Sinh Viên 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS DUO 13  Chính Hãng 460,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L321X Chính Hãng 450,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L401X Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L412Z Uy Tín 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L421X Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L501X Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L502 Gía Rẻ 440,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L502X Chất Lượng 300,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L521X Chính Hãng 280,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS L702X Lấy Liền 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1210 Quận Tân Phú 410,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1210 MXC062  Lấy Liền 360,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1330 Hcm 400,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1330 M1330  Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M140 MXC051  Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1530 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1530 M1530  Chất Lượng 450,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M170 MXG051  Chính Hãng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1710 Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1710 MXG061  Gía Sinh Viên 440,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1730 Gía Rẻ 110,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M1730 M1730  Hcm 220,000 BH 3 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS M2010 MXP061  Hcm 340,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop DELL XPS P12G Hcm 440,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .
Chat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Vỏ Laptop DELL sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Vỏ Laptop DELL được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Vỏ Laptop DELL thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Vỏ Laptop DELL được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !