Bảng Giá Thay Vỏ Laptop Acer

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Vỏ Laptop ACER 4738G Tại Quận 6 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 4745G Quận Phú Nhuận 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 4810T Tại Quận 5 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 4820T Tại Quận 4 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 5742G Tại Quận 9 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER AO756 Uy Tín 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 1410 Tại Quận 7 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 2920 Tại Quận 4 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 2930 Tại Quận 6 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3600 Gía Sinh Viên 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3620 Tại Quận 10 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3650 Quận Bình Thạnh 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3680 Chính Hãng 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3810 Quận Tân Phú 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3820 Tại Quận 10 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3830 Gía Rẻ 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3880 Chất Lượng 500,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4230 Tại Quận 12 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4250 Tại Quận 7 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4251 Tại Quận 12 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4252 Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4253 Uy Tín 270,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4253G Tại Quận 4 310,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4310 Tại Quận 11 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4315 Gía Bao Nhiêu 249,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4320 Tại Quận 1 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4330 Tại Quận 7 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4332 Tại Quận 1 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4336 Tại Quận 12 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4339 Gía Rẻ 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4339  Hcm 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4349 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4350G Chất Lượng 220,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4352 Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4410 Tại Quận 4 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4430 Tại Quận 2 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4520 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4520G Tại Quận 6 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4530 Quận Thủ Đức 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4535 Tại Quận 6 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4540 Gía Rẻ 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4551 Tại Quận 4 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4551G Gía Rẻ 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4552 Hcm 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4553 Tại Quận 10 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4560 Hcm 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4560G Uy Tín 500,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4625 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4710 Tại Quận 3 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4710G Tại Quận 8 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4715Z Hcm 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720G Tại Quận 6 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720GZ Quận Tân Phú 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720Z Tại Quận 11 249,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4730 Hcm 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4730Z Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4732Z Tại Quận 11 190,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4733 Tại Quận 6 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4733Z Tại Quận 11 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4735Z Tại Quận 5 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4735ZG Tại Quận 5 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4736 Tại Quận 10 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738 Uy Tín 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738G Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738ZG Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4739 Tại Quận 9 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4739Z Gía Rẻ 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4740 Chất Lượng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741 Quận Thủ Đức 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741Z Chất Lượng 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741ZG Uy Tín 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4743 Quận Thủ Đức 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4743G Tại Quận 5 500,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745 Tại Quận 4 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745G Tại Quận 4 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745Z Quận Thủ Đức 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4749 Tại Quận 10 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750 Lấy Liền 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750G Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750Z Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750ZG Uy Tín 249,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4752 Tại Quận 4 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4810T Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4820 Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4830 Chính Hãng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5100 Tại Quận 9 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5251 Tại Quận 2 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5349 Quận Phú Nhuận 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5470 Hcm 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5517 Tại Quận 10 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5532 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5536 Tại Quận 9 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5541 Tại Quận 1 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5570 Uy Tín 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5600/ ZB2 Tại Quận 4 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5630 Tại Quận 6 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5650 Tại Quận 10 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5680 Tại Quận 10 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5710 Tại Quận 10 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5720 Tại Quận 8 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5732 Hcm 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5732Z Gía Rẻ 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5733 Lấy Liền 500,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5735 Tại Quận 5 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5737 Quận Tân Phú 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5738 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5739G Quận Thủ Đức 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5740 Tại Quận 7 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5741 Quận Bình Thạnh 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5742 Tại Quận 1 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5745 Gía Rẻ 249,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5750 Tại Quận 10 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5810 Gía Sinh Viên 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5830 Tại Quận 11 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5930 Chất Lượng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 6530 Tại Quận 11 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 6920 Quận Thủ Đức 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 7750 Gía Rẻ 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE 9320 Tại Quận 7 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A114-31 Tại Quận 5 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A314-31 Quận Bình Thạnh 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A315-SERIES Tại Quận 1 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A515 51G Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A515-SERIES Tại Quận 4 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-51 Tại Quận 7 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-51G Tại Quận 8 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-SERIES Quận Thủ Đức 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE A615-51G Chất Lượng 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_431 Hcm 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_432 Tại Quận 8 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_434 Tại Quận 9 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_470 Tại Quận 12 400,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_471 Quận Phú Nhuận 500,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_522 Quận Bình Thạnh 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_531 Tại Quận 10 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_570 Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_571 Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-410 Tại Quận 5 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-410G Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-422 Tại Quận 2 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-422G Tại Quận 6 249,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-430 Quận Tân Phú 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-431 Tại Quận 8 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-431G Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432 Chất Lượng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432G Tại Quận 10 320,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432P Tại Quận 4 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-434 Tại Quận 12 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-470 Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-471 Quận Phú Nhuận 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-472 Tại Quận 6 180,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-522 Tại Quận 10 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-531 Tại Quận 4 150,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-570 Quận Tân Phú 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-571 Quận Thủ Đức 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5 575G Tại Quận 8 240,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_411 Tại Quận 4 260,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_471(E14) Tại Quận 7 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_511 Tại Quận 3 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_531 Uy Tín 400,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_571 Tại Quận 12 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_573 Tại Quận 10 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_574 Tại Quận 12 250,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-4 SERIES Tại Quận 5 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-411 Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-471(E14) Gía Bao Nhiêu 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-473 Tại Quận 6 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-473G Gía Rẻ 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-475 Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-475G Tại Quận 10 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-476 Quận Phú Nhuận 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-476G Gía Rẻ 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-5 SERIES Tại Quận 4 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-511 Tại Quận 3 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-521 Gía Rẻ 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-523 Tại Quận 9 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-531 Chính Hãng 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-553 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-553G Tại Quận 10 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-571 Tại Quận 5 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-573 Tại Quận 10 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-575 Gía Sinh Viên 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-575G Tại Quận 6 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-7 SERIES Quận Phú Nhuận 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-772 Tại Quận 12 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-772G Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-774 Tại Quận 10 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-774G Chất Lượng 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-132 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-311 Quận Thủ Đức 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-432 Tại Quận 6 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-5 SERIES Quận Thủ Đức 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-512 Tại Quận 3 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-512-C96S MS2394 Chất Lượng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-520 Tại Quận 2 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-521 Quận Bình Thạnh 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-522 Lấy Liền 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-523 Quận Thủ Đức 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-533 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-572 Tại Quận 6 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-732 Tại Quận 12 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE F15 Tại Quận 10 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE F5-5 SERIES Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE F5-573G Chất Lượng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE IC 3741 Tại Quận 11 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE M3 Tại Quận 2 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE Tại Quận 9 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131 Tại Quận 12 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131M Tại Quận 10 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-132 Tại Quận 11 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431 Quận Bình Thạnh 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431M Quận Thủ Đức 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 522 Quận Thủ Đức 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 725 Tại Quận 3 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 756 Tại Quận 3 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D255 Tại Quận 3 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D257 Tại Quận 1 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D270 Gía Rẻ 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D525 Chính Hãng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE NAV50 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE ZG5 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE R7 Quận Bình Thạnh 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE S3 SM2346 Tại Quận 1 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE S5-371 Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE S7 Tại Quận 4 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE S7-391 Gía Rẻ 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SW5-173 Tại Quận 10 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH 10 E Tại Quận 6 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW -016 Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-013P Tại Quận 8 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-106P Hcm 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-014 Tại Quận 12 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-015 Tại Quận 8 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111 Quận Bình Thạnh 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111P Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171 Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171P Quận Thủ Đức 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173 Tại Quận 10 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173P Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-271 Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-272P Tại Quận 9 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW-3-103 Quận Thủ Đức 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-011 Tại Quận 9 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-014P Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCHSW 5-272 Quận Tân Phú 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V NITRO 15 Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V NITRO 17 Tại Quận 2 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_371 Quận Thủ Đức 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_471 Tại Quận 4 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_571 Tại Quận 9 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-371 Tại Quận 5 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-372 Tại Quận 4 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-471 Hcm 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-571 Tại Quận 10 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_431 Quận Phú Nhuận 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_471 Tại Quận 4 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_551 Tại Quận 4 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_571 Quận Tân Phú 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-122P Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-431 Quận Phú Nhuận 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-471 Tại Quận 6 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-551 Quận Thủ Đức 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-571 Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-572P Tại Quận 11 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE VN7-793G Quận Phú Nhuận 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE VX 15 Gía Rẻ 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE VX5-591G Tại Quận 10 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE Z1402-39KT Tại Quận 3 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ASPIRE4738Z Tại Quận 8 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER CHROMEBOOK R 11 Quận Thủ Đức 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1 531 Tại Quận 10 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-432 Tại Quận 12 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-470 Hcm 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-471 Lấy Liền 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-532 Gía Sinh Viên 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-571 Tại Quận 5 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E1-572 Hcm 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E5-471 Quận Thủ Đức 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E5-571 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER E5-572 Tại Quận 8 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES D640 Tại Quận 11 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES D730 Tại Quận 5 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES E627 Quận Tân Phú 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES E730G Quận Tân Phú 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EMACHINES EM350/ NAV51 Tại Quận 11 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ES1-511 Tại Quận 2 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 2510 Tại Quận 2 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 3000 Tại Quận 9 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 3100 Quận Tân Phú 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4010 Quận Tân Phú 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4100 Tại Quận 4 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4120 Chất Lượng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4130 Tại Quận 12 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4210 Chất Lượng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4220 Tại Quận 4 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4230 Tại Quận 2 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4253 Tại Quận 11 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4420 Tại Quận 2 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4620 Tại Quận 10 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4620Z Quận Thủ Đức 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630 Tại Quận 7 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630Z Tại Quận 9 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630ZG Tại Quận 11 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5220 Gía Sinh Viên 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5230 Lấy Liền 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5230E Tại Quận 3 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5235 Quận Thủ Đức 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5410 Quận Bình Thạnh 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5420 Tại Quận 9 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5420G Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5430 Hcm 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5510Z Lấy Liền 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5610 Tại Quận 4 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5610G Tại Quận 8 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5620 Quận Thủ Đức 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5620ZG Tại Quận 3 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630 Tại Quận 5 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630EZ Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630G Tại Quận 12 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630Z Chất Lượng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5635G Gía Sinh Viên 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5635Z Tại Quận 2 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7230 Quận Tân Phú 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7230E Tại Quận 8 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7420 Gía Sinh Viên 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620 Tại Quận 6 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620G Quận Bình Thạnh 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620Z Quận Phú Nhuận 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630 Tại Quận 2 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630 ZG Tại Quận 8 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630EZ Tại Quận 4 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630G Tại Quận 4 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630Z Quận Phú Nhuận 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER FERRARI 4000 Tại Quận 8 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER FERRARI 5000 Hcm 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER M3-481 Tại Quận 3 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER NITRO 5 AN515 Tại Quận 7 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER NITRO AN515-SERIES Tại Quận 10 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER NITRO NP515-51 Tại Quận 3 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE D255 Tại Quận 9 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE L1410 Tại Quận 8 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1001 Tại Quận 6 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1002 Quận Tân Phú 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1002P Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1003 Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE S1003P Tại Quận 9 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE Z1401 Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE Z1402 Quận Thủ Đức 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE ZG5 Tại Quận 10 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE 4220 Tại Quận 7 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER P3-171 Uy Tín 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER P648 Quận Thủ Đức 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR 17X Tại Quận 10 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR 21X Tại Quận 6 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-571 Hcm 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-572 Tại Quận 6 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-573 Quận Thủ Đức 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR G5-793 Tại Quận 7 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR GX-791 Quận Bình Thạnh 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR GX-792 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER PREDATOR PH317-51 Tại Quận 8 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER R5 471T Tại Quận 1 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER R7-572 Tại Quận 10 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER S3-391 Uy Tín 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN 1 Quận Thủ Đức 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN 3 Tại Quận 4 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN 5 Tại Quận 8 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN 7 Tại Quận 6 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SA-271P Tại Quận 10 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SA5-271 Tại Quận 2 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP 111-31N Chất Lượng 120,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP 113-31 Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP111-31 Chính Hãng 270,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP111-32N Tại Quận 12 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP315-51 Tại Quận 9 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP513-51 Gía Rẻ 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP513-52N Gía Bao Nhiêu 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SPIN SP515-51GN Tại Quận 12 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWIFT 3 Tại Quận 4 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWIFT 7 Tại Quận 5 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWIFT SF315 51 530V Hcm 320,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH 11 V Quận Phú Nhuận 250,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH 7 BLACK EDITOR Tại Quận 10 140,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH ALPHA 12 Gía Bao Nhiêu 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW1-011 Quận Phú Nhuận 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW312-31P Quận Phú Nhuận 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW5-017P Gía Rẻ 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW512-217 Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER SWITCH SW512-52P Tại Quận 6 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4070 Quận Tân Phú 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4080 Gía Sinh Viên 240,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4100 Quận Bình Thạnh 260,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4150 Quận Tân Phú 290,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4200 Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4210 Tại Quận 2 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4220 Gía Rẻ 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4230 Tại Quận 11 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4235 Gía Sinh Viên 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4260 Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4270 Tại Quận 12 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4280 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4310 Quận Thủ Đức 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4320 Chất Lượng 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4330 Tại Quận 10 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4335 Tại Quận 7 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4350 Uy Tín 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4400 Hcm 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4500 Tại Quận 9 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4520 Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4600 Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4650 Tại Quận 3 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4670 Tại Quận 12 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4720 Tại Quận 6 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730 Quận Tân Phú 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730G Gía Sinh Viên 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730Z Quận Bình Thạnh 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4740ZG Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750 Tại Quận 12 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750Z Tại Quận 8 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750ZG Tại Quận 11 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 505 Tại Quận 11 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 510 Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5100 Tại Quận 8 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5210 Quận Tân Phú 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5220 Tại Quận 10 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5220G Gía Sinh Viên 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5230 Lấy Liền 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5330 Quận Thủ Đức 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5330G Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5335 Quận Thủ Đức 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5344 Tại Quận 9 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5360 Tại Quận 6 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5360G Hcm 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5510 Hcm 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5520 Tại Quận 9 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5520G Gía Rẻ 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5530 Quận Bình Thạnh 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5530G Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5725G Quận Thủ Đức 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5730 Hcm 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5730G Tại Quận 1 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735 Chất Lượng 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735G Tại Quận 6 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735Z Tại Quận 4 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741G Gía Rẻ 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741Z Tại Quận 11 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741ZG Quận Thủ Đức 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742 Quận Tân Phú 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742Z Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742ZG Tại Quận 4 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5744 Uy Tín 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5744Z Tại Quận 4 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760 Tại Quận 2 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760G Tại Quận 6 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760ZG Quận Phú Nhuận 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6252 Tại Quận 7 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6253 Quận Thủ Đức 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6291 Tại Quận 4 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6292 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6293 Tại Quận 12 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6550 Tại Quận 9 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6552 Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6553 Chính Hãng 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6592 Tại Quận 10 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6592G Tại Quận 6 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6593 Quận Bình Thạnh 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6593G Quận Tân Phú 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594 Quận Tân Phú 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594E Tại Quận 10 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594G Tại Quận 10 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6595 Tại Quận 7 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6595G Tại Quận 2 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7220 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7220G Quận Bình Thạnh 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7230 Quận Thủ Đức 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7320 Tại Quận 10 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7330 Tại Quận 1 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7510 Tại Quận 8 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7520G Quận Tân Phú 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7530 Tại Quận 10 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7530G Chính Hãng 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7720G Tại Quận 10 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7730 Tại Quận 5 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7730G Tại Quận 5 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7740 Tại Quận 4 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7740G Quận Thủ Đức 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750 Tại Quận 4 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750G Quận Thủ Đức 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750Z Tại Quận 10 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8100 Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8172T Tại Quận 1 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8200 Tại Quận 9 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8331 Tại Quận 4 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8331G Tại Quận 3 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8371 Tại Quận 11 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372 Uy Tín 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372T Tại Quận 6 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372TG Tại Quận 4 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372TZ Tại Quận 10 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8431 Tại Quận 10 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8471 Quận Thủ Đức 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473 Tại Quận 1 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473G Tại Quận 4 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473T Chất Lượng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481 Tại Quận 2 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481T Tại Quận 10 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481TG Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8531 Tại Quận 9 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8571 Tại Quận 4 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8571G Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572 Tại Quận 10 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572G Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572T Hcm 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573 Tại Quận 3 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573T Quận Bình Thạnh 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573TG Tại Quận 2 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B113-E Tại Quận 11 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B113-M Tại Quận 9 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B115-M Tại Quận 7 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116-M Tại Quận 1 150,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116MP Tại Quận 1 120,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116-MP Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B117-MP Tại Quận 10 270,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B118 Hcm 310,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE P236-M Tại Quận 2 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE PP238-M Tại Quận 4 249,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-R Tại Quận 4 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-RN Tại Quận 5 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE X349 Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ULTRABOOK S3 Tại Quận 10 310,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ULTRABOOK S7-391 Quận Phú Nhuận 320,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-122 Tại Quận 12 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-371 Tại Quận 9 140,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-471 Tại Quận 6 220,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-472 Tại Quận 8 250,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-571 Tại Quận 10 180,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V3-572 Uy Tín 350,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-122 Tại Quận 1 150,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-431 Tại Quận 4 130,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-431,V5-471 Tại Quận 10 190,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-471 Gía Rẻ 240,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-571 Tại Quận 12 260,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-572 Tại Quận 2 290,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER V5-573 Tại Quận 10 350,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER W500 Uy Tín 380,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER W510 Quận Thủ Đức 350,000 BH 9 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER W700 (ASPIRE P3) Tại Quận 12 400,000 BH 12 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER 5515 Tại Quận 8 500,000 BH 6 Tháng
Thay Vỏ Laptop ACER ONE ASPIRE D270 Tại Quận 6 130,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận