Bảng Giá Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA A660 Tại Quận 10 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C50 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C55T Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C640 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA C650 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA DYNABOOK Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA E205 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA E45T Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L10T Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L500 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L510 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L630 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L635 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L640 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L645 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L645 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L650 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L655 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L670 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA L735 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA M780 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA M900 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA MINI NB205 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P105 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P55T Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA P870 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS463A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS562A Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS566A Quận Thủ Đức 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS569A Tại Quận 3 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS56HA Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS56MA Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PS57HA Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSA50A Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSBY3A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSC09A Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSC0MA Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSK01A Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSK05A Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLB1A Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLB9A Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLGXA Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLQ1A Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLS1A Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLS4A Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLSAA Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLW9A Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSLWTA Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSMD1A Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSMD9A Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSPC5A Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSPCDA Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSERA Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSESA Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSG0A Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSSG2A Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PST1BA Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PST3BA Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU5RA Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU5XA Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU6SA Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU6VA Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU83A Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU8DA Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PSU9CA Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PT15AA Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PT15BA Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA PU143A Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA R600 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA R700 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Tại Quận 2 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA S500 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Tại Quận 8 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Tại Quận 10 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Tại Quận 6 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Tại Quận 5 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Tại Quận 10 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Tại Quận 8 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Tại Quận 2 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Tại Quận 2 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Tại Quận 6 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Quận Bình Thạnh 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Quận Bình Thạnh 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA T110 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U40T Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U500 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U505 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U505-S2012 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U845T Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA U925T Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA X505 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ram – Nâng Cấp Ram Laptop TOSHIBA Z830 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận