Bảng Giá Thay Pin Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Pin Laptop FUJITSU 1718 Tại Quận 5 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A1110 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A1120 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A1220 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A530 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A531 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A532 Tại Quận 4 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A6220 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU A6230 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH530 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH531 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH532 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH544 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH550 Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH551 Quận Bình Thạnh 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH552 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH555 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH564 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AH701 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO A3667G Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO L1310G Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO LA1703 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO LI1718 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO LI2727 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO LI3910 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PA1510 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PA1538 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PA2510 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PI1536 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 Tại Quận 9 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO SI1520 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO SI2636 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO SI3655 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO UI3520 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XA2528 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XA3530 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI1526 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI1546 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2428 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2528 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2550 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU AMILO XI3650 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU BH531 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H700 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H710 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H720 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H760 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H910 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H920 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H970 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E544 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E554 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E733 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E734 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E743 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E744 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E751 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E752 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E753 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E754 Chất Lượng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E755 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU E780 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 Quận Tân Phú 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 Uy Tín 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 Quận Thủ Đức 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 Tại Quận 4 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU H730 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU L1010 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH520 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH522 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH530 Uy Tín 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH531 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH532 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH700 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH701 Tại Quận 7 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LH772 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 Chất Lượng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 Tại Quận 1 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 Tại Quận 11 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 Uy Tín 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 Tại Quận 9 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU LL730 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU M1010 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU M7440 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU MH330 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU MH380 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU N3530 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU N6410 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU NH532 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU NH751 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P3110 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P701 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P702 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P7120 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P770 Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P772 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU P8010 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU PH521 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU PH530 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU PH701 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU PH702 Quận Tân Phú 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q555 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q572 Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q584 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q702 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU Q704 Quận Thủ Đức 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S561 Uy Tín 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S6420 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S6421 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S710 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S751 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S752 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S761 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S762 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S792 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S904 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU S935 Quận Tân Phú 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SD50 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH530 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH561 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH572 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH760 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH761 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH762 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH771 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH772 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU SH782 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 Lấy Liền 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T935 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T901 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T902 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T904 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU T935 Quận Bình Thạnh 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU U745 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU U772 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU UH554 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU UH572 Tại Quận 4 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU UH574 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop FUJITSU V5505 Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .
Chat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Pin Laptop FUJITSU sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Pin Laptop FUJITSU được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Pin Laptop FUJITSU thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Pin Laptop FUJITSU được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !