Bảng Giá Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA A660 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA C50 Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA C55T Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA C640 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA C650 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA DYNABOOK Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA E205 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA E45T Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L10T Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L500 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L510 Hcm 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L630 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L635 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L640 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L645 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L645 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L650 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L655 Gía Rẻ 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L670 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA L735 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA M780 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA M900 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA MINI NB205 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA P105 Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA P55T Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA P870 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS463A Tại Quận 3 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS562A Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS566A Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS569A Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS56HA Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS56MA Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PS57HA Hcm 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSA50A Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSBY3A Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSC09A Tại Quận 3 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSC0MA Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSK01A Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSK05A Tại Quận 10 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLB1A Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLB9A Tại Quận 1 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLGXA Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLQ1A Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLS1A Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLS4A Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLSAA Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLW9A Quận Bình Thạnh 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSLWTA Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSMD1A Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSMD9A Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSPC5A Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSPCDA Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSSERA Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSSESA Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSSG0A Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSSG2A Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PST1BA Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PST3BA Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU5RA Tại Quận 11 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU5XA Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU6SA Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU6VA Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU83A Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU8DA Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PSU9CA Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PT15AA Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PT15BA Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA PU143A Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Lấy Liền 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA R600 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA R700 Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Tại Quận 2 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA S500 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Chính Hãng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Chính Hãng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Lấy Liền 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Tại Quận 2 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Lấy Liền 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Tại Quận 6 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Chính Hãng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Tại Quận 8 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Quận Tân Phú 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Uy Tín 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Uy Tín 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Tại Quận 10 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Tại Quận 11 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Chính Hãng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Tại Quận 9 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Chất Lượng 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Tại Quận 6 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Gía Sinh Viên 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Tại Quận 9 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Tại Quận 8 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Chất Lượng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Tại Quận 8 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Tại Quận 2 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Tại Quận 1 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Quận Thủ Đức 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Hcm 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Lấy Liền 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Tại Quận 12 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Tại Quận 8 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Hcm 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Gía Rẻ 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Chất Lượng 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Gía Rẻ 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Gía Rẻ 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Gía Rẻ 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA T110 Uy Tín 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA U40T Gía Rẻ 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA U500 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA U505 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA U505-S2012 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA U845T Tại Quận 12 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA U925T Chất Lượng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA X505 Chính Hãng 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ DVD Laptop TOSHIBA Z830 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận