Bảng Giá Thay Màn Hình Laptop Toshiba

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA A660 Lấy Liền 480,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C50 Lấy Liền 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C55T Chất Lượng 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C640 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA C650 Tại Quận 6 300,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA DYNABOOK Gía Rẻ 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA E205 Gía Rẻ 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T Quận Tân Phú 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Chất Lượng 380,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L10T Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L500 Chính Hãng 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L510 Uy Tín 280,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L630 Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L635 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L640 Lấy Liền 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L645 Lấy Liền 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L645 Quận Tân Phú 120,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L650 Hcm 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L655 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L670 Gía Rẻ 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA L735 Gía Sinh Viên 410,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA M780 Uy Tín 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA M900 Gía Sinh Viên 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA MINI NB205 Lấy Liền 280,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P105 Chính Hãng 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P55T Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA P870 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Hcm 180,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS463A Gía Sinh Viên 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS562A Gía Rẻ 190,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS566A Hcm 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS569A Lấy Liền 470,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56HA Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS56MA Gía Rẻ 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PS57HA Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSA50A Chất Lượng 200,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSBY3A Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC09A Hcm 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSC0MA Lấy Liền 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK01A Quận Bình Thạnh 400,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSK05A Chính Hãng 270,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB1A Hcm 450,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLB9A Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLGXA Hcm 450,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLQ1A Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS1A Gía Rẻ 430,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLS4A Hcm 300,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLSAA Uy Tín 440,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLW9A Lấy Liền 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSLWTA Gía Rẻ 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD1A Tại Quận 10 70,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSMD9A Chính Hãng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPC5A Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSPCDA Gía Sinh Viên 370,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSERA Hcm 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSESA Uy Tín 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG0A Uy Tín 460,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSSG2A Chất Lượng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PST1BA Chất Lượng 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PST3BA Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5RA Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU5XA Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6SA Quận Bình Thạnh 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU6VA Tại Quận 7 310,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU83A Uy Tín 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU8DA Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PSU9CA Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15AA Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PT15BA Chất Lượng 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA PU143A Chính Hãng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Chính Hãng 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Chất Lượng 490,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA R600 Chính Hãng 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA R700 Chính Hãng 480,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Hcm 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Lấy Liền 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA S500 Hcm 300,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Chính Hãng 220,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Uy Tín 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Uy Tín 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Gía Sinh Viên 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Uy Tín 390,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Lấy Liền 340,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Gía Rẻ 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Uy Tín 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Hcm 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Hcm 130,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Chất Lượng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Chất Lượng 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Lấy Liền 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Gía Rẻ 290,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Hcm 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Tại Quận 3 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Lấy Liền 360,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Tại Quận 5 240,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Sinh Viên 490,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Hcm 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Gía Rẻ 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Chính Hãng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Chính Hãng 390,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Chất Lượng 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Chính Hãng 400,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Gía Rẻ 250,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Lấy Liền 130,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Gía Sinh Viên 290,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Chất Lượng 300,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Uy Tín 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Gía Rẻ 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Lấy Liền 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Hcm 250,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Gía Sinh Viên 230,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Hcm 370,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Gía Sinh Viên 360,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Lấy Liền 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Uy Tín 360,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Gía Sinh Viên 390,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Hcm 80,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Chất Lượng 470,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Lấy Liền 330,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Lấy Liền 460,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Tại Quận 6 340,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Gía Rẻ 270,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Lấy Liền 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Tại Quận 11 200,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Hcm 240,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Lấy Liền 110,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Lấy Liền 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Lấy Liền 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Uy Tín 440,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Chất Lượng 260,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Chính Hãng 240,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Hcm 90,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Lấy Liền 80,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Uy Tín 210,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Chất Lượng 420,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Uy Tín 340,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Chính Hãng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Lấy Liền 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Tại Quận 4 170,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Uy Tín 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Uy Tín 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Gía Rẻ 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Lấy Liền 160,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Hcm 380,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Tại Quận 3 310,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Lấy Liền 410,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Chất Lượng 490,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Gía Rẻ 230,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Gía Sinh Viên 450,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Chính Hãng 420,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Chất Lượng 220,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Gía Rẻ 290,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Chính Hãng 360,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Lấy Liền 140,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Gía Sinh Viên 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Lấy Liền 450,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Tại Quận 7 260,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Hcm 500,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Uy Tín 430,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Gía Sinh Viên 80,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Hcm 260,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Lấy Liền 220,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Gía Sinh Viên 420,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Gía Sinh Viên 210,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Quận Tân Phú 430,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Uy Tín 280,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Tại Quận 3 130,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Chất Lượng 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Chất Lượng 100,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Gía Sinh Viên 380,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Lấy Liền 190,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Chất Lượng 130,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Chất Lượng 480,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Hcm 210,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Chính Hãng 270,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Lấy Liền 90,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Uy Tín 350,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Uy Tín 400,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Quận Bình Thạnh 320,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Uy Tín 150,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Chất Lượng 140,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Gía Rẻ 120,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Chính Hãng 490,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Hcm 440,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Chính Hãng 280,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA T110 Uy Tín 100,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U40T Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U500 Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 6 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U505 Gía Sinh Viên 400,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U505-S2012 Uy Tín 140,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U845T Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA U925T Hcm 470,000 BH 9 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA X505 Chính Hãng 480,000 BH 3 Tháng
Thay Màn Hình Laptop TOSHIBA Z830 Chất Lượng 330,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận