Bảng Giá Sạc Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop TOSHIBA A660 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C50 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C55T Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C640 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C650 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA DYNABOOK Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E205 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E45T Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L10T Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L500 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L510 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L630 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L635 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L640 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L645 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L645 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L650 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L655 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L670 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L735 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA M780 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA M900 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA MINI NB205 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P105 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P55T Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P870 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS463A Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS562A Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS566A Quận Phú Nhuận 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS569A Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS56HA Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS56MA Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS57HA Tại Quận 7 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSA50A Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSBY3A Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSC09A Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSC0MA Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSK01A Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSK05A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLB1A Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLB9A Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLGXA Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLQ1A Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLS1A Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLS4A Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLSAA Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLW9A Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLWTA Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSMD1A Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSMD9A Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSPC5A Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSPCDA Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSERA Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSESA Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSG0A Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSG2A Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PST1BA Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PST3BA Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU5RA Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU5XA Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU6SA Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU6VA Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU83A Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU8DA Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU9CA Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PT15AA Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PT15BA Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PU143A Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA R600 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA R700 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA S500 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Tại Quận 3 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Tại Quận 10 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Tại Quận 1 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Tại Quận 10 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Tại Quận 8 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Tại Quận 10 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Quận Tân Phú 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Tại Quận 2 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Quận Phú Nhuận 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Tại Quận 9 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA T110 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U40T Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U500 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U505 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U505-S2012 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U845T Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U925T Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA X505 Tại Quận 9 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA Z830 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 ThángChat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Sạc Laptop TOSHIBA sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Sạc Laptop TOSHIBA được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Sạc Laptop TOSHIBA thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Sạc Laptop TOSHIBA được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !