Bảng Giá Sạc Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop LENOVO 2470 Tại Quận 12 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 2575 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 3000 G230 Tại Quận 6 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 310U Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 4460 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 510 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 5100C Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 520 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 520S Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 526 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 5820 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 6575 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 7560 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 7757 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B110 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B40 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B41 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B430 Tại Quận 6 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B4400 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B4400S Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B4450S Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B450 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B450 Tại Quận 5 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B460 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B460E Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B470 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B470E Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B475 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B475E Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B480 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B485 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B490 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B490S Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B50 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B51 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B5400 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B570 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B570E Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B570E2 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B575 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B575E Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B580 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B590 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B70 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B71 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C460 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C461 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C462 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C465 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C467 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C640 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E10 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E31 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E40 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E41 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E430 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E4325 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E4430 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E49 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E50 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E51 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E660 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE 13 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE 14 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE 15 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE 2 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE E49 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 10 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 14 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 14D Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 15 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 15D Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 2 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 2 14 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 2 15 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 2 PRO Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 3 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 3 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 4 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 5 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G230 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G40 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G400 Tại Quận 11 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G400M Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4030 Quận Tân Phú 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070_2549 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070_4338 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070_4340 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070_5942 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G410 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G430 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G450 Quận Tân Phú 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G460 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G465 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G470 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G475 Quận Thủ Đức 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G480 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G50 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G500 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G500S Tại Quận 6 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5030 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_2270 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_3771 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_3773 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_6136 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_8271 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_9504 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G510 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G530 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G550 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G555 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G555 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G560 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G570 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G575 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G580 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G60 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G640 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G770 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G80 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO HELIX 1 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 100 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 100S Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 110 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 110S Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 120S Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 300 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 300S Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 305 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 310 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 310S Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 320S Tại Quận 8 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 500 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 500S Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 510 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 510S Quận Thủ Đức 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 700 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 710S Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 720 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 720S Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G360 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G40 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G400 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G400S Tại Quận 9 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G405 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G405S Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G41 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G410 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G460E Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G470 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G475 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G480 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G485 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G500 Tại Quận 11 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G500S Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G505 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G505S Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G51 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G510 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G510S Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G560E Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G570 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G575 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G580 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G585 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G70 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G700 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G710 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G770 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD N580 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD N581 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD N585 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD N586 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P400 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P500 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P580 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P585 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S10 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S100 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S100C Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S110 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S200 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S205 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S205S Tại Quận 9 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S206 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S210 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S215 Tại Quận 3 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S300 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S310 Tại Quận 1 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S400 Quận Tân Phú 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S400U Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S405 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S410 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S410P Tại Quận 10 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S415 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S500 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S510P Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U260 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U300E Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U300S Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U310 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U330 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U330P Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U400 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U410 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U430P Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 Tại Quận 4 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 Quận Bình Thạnh 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD320S Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPADG780 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K2450 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K29 Quận Tân Phú 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K4350 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K4450 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K49 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L410 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L410 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L412 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L412 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L512 Quận Bình Thạnh 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L512 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO LEGION Y520 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO LEGION Y720 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO LEGION Y920 Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO MIIX3 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO MIIX3 1030 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO N100 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO N580 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R50 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R51 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R52 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R60 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R61 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S10 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S102 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S12 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S12 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S2030 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S2030_6833 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S21E-20 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S3 YOGA 14 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S400 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S405 S410P Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S410P Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S500 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S510 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S515 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S9 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO SL400 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO SL410 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T23 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T40 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T400 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T400S Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T41 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T410I_S Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T42 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T420S Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T43 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T430 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T430S Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T440 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T440P Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T450S 14 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T500 Quận Thủ Đức 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T510 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T520 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T60 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T61 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD 11E Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD A275 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD A475 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E130 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E220S Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E420 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E460 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E555 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 Tại Quận 6 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 Tại Quận 1 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C Quận Bình Thạnh 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 Uy Tín 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L420 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L421 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L430 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L440 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L450 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L460 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L520 Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L530 Quận Tân Phú 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L540 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L560 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P50 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P50S Tại Quận 10 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P51 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P51S Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P70 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P71 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S430 Tại Quận 11 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S431 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S440 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S531 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S540 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T25 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T420 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T420I Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T420S Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T420SI Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430I Tại Quận 7 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430S Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430SI Tại Quận 3 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430U Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T431S Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T440 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T440P Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T440S Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T450 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T450S Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T460 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T460P Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T470 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T470S Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T520 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T520I Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T530 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T530I Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T540P Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T550 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T560 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T570 Tại Quận 9 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W520 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W530 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W540 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W541 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W550S Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 Tại Quận 10 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN Tại Quận 6 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN Quận Bình Thạnh 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X120E Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X121E Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X130E Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X131E Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X140E Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X220 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X220I Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X230 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X230I Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X230S Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X240 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X240S Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X250 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X260 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN Tại Quận 9 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK Tại Quận 9 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 Quận Tân Phú 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 Tại Quận 5 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADT460S Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADX270 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U1 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U110 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U150 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U160 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U260 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U300S Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U310 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U310TOUCH Tại Quận 12 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U330 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U400 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U410 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U4170 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U450P Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U450P Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U460 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U620 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO V410 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO V460 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO V470 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO V480C Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W500 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W510 Lấy Liền 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W530 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W701 Tại Quận 3 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W701DS Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X1 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X1 YOGA Tại Quận 4 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X100E Tại Quận 6 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X100E Chính Hãng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X120E Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X200 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X201 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X201 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X220 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X230 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X230T Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X240P_S Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X30 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X31 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X3A40 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X60 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X61 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y300 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y310 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y330 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y40 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y400 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y410 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y430 Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y450 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y460 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y470 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y480 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y50 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y5070 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y510 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y510P Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y530 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y550 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y550P Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y560 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y560D Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y560P Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y570 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y70 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y7070 Gía Sinh Viên 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y740 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 10 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 11S Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 13 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 13 20175 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 14 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 15 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 11 Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 PRO Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 Hcm 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 11 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 14 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 460 Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 500 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 500 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 510 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 520 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 520 14 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 700 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 900 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 900S Gía Sinh Viên 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA S3 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA11S Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z360 Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z400 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z4000 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z4070 Tại Quận 4 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z410 Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z460 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z470 Gía Rẻ 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z480 Chất Lượng 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z5070 Hcm 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z510 Hcm 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z5170 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z560 Chất Lượng 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z560 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z570 Uy Tín 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z61 Hcm 60,000 BH 12 ThángChat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Sạc Laptop LENOVO sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Sạc Laptop LENOVO được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Sạc Laptop LENOVO thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Sạc Laptop LENOVO được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !